Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på x factor 2016  fandt 12 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1283 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9082 af 09/02/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00919
Justitsministeriet
KEN nr 9035 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01048
Justitsministeriet
AFG nr 9453 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Elafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgift, når solcelleanlægget ikke var ejet eller placeret i forbindelse med en udlejningsejendom
Skatteministeriet
FOU nr 2017.10 - Gældende
2017-10. Ulovlig instruks om adskilt indkvartering af alle 15-17-årige asylansøgere og deres ægtefæller eller samlevere
Folketinget
KEN nr 9111 af 23/02/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00901
Justitsministeriet
BKI nr 59 af 22/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention om lastelinier, 1966.(* 2)
Udenrigsministeriet
BEK nr 16 af 07/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2014.0
(DLS 2014.0)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 319 af 02/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2012.1
(DLS 2012.1)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 657 af 13/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2011.2
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 26290 af 01/09/1981 - Historisk
Cirkulære nr. 30. Digitalt transmissionsudstyr
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet