Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på xml-format  fandt 27 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1403 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Erhvervsministeriet
VEJ nr 36 af 24/04/2002 - Historisk
Vejledning om kvitteringer og XML-filer mv. ved udveksling af elektroniske oplysninger
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 197 af 29/11/2001 - Historisk
Vejledning om kvitteringer og XML-filer mv. ved udveksling af elektroniske oplysninger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 155 af 10/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Erhvervsministeriet
BEK nr 180 af 22/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 1076 af 17/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
(indsendelsesbekendtgørelsen)

(Indsendelsesbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9151 af 20/03/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9214 af 15/05/2013 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9084 af 01/03/2013 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1088 af 18/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9147 af 04/03/2003 - Historisk
Vejledning til skemasæt til brug for den årlige indberetning til Finanstilsynet for forsikringsmæglere
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9335 af 09/06/2006 - Historisk
Vejledning om forsikringsmægler- og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9153 af 03/03/2007 - Gældende
Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
BKI nr 14 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af multilateral aftale af 27. januar 2016 mellem kompetente myndigheder om automatisk udveksling af Land for land-rapporter
Skatteministeriet
BKI nr 15 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af multilateral aftale af 29. oktober 2014 mellem kompetente myndigheder om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti
Skatteministeriet
VEJ nr 9854 af 11/10/2018 - Gældende
Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 211 af 28/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 44 af 11/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1541 af 10/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1283 af 08/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1280 af 08/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 04/10/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 294 af 31/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
2011/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Skatteministeriet
BEK nr 648 af 18/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1696 af 19/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 152 af 17/08/2001 - Gældende
Vejledning om efterløns- og medlemsbidragsregistrering m.v.
Beskæftigelsesministeriet