Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på yousee kontakt  fandt 11 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9959 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0007
Justitsministeriet
2013/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Kulturministeriet
2012/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
(Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Justitsministeriet
FOU nr 2013.0027 - Gældende
2013-27. Tilbagebetaling af sociale ydelser
Folketinget
2014/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public Service-Puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.)

Kulturministeriet
2013/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om mediestøtte
Kulturministeriet
2018/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2016/1 LSF 42 - Gældende
Forslag til Lov om Planklagenævnet
Erhvervs- og Vækstministeriet
2013/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om internetdomæner
Erhvervs- og Vækstministeriet
2017/1 LSF 230 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)
Kulturministeriet
2015/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Kulturministeriet