Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på youtuber  fandt 56 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 323 af 25/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beklædningshåndværker
Undervisningsministeriet
KEN nr 9337 af 09/04/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0196
Justitsministeriet
KEN nr 9965 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0159
Justitsministeriet
KEN nr 9348 af 15/05/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0066
Justitsministeriet
KEN nr 9613 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00935
Justitsministeriet
KEN nr 9792 af 07/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9460 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0212
Justitsministeriet
2017/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve EU’s kodeks for onlineadfærd
Folketinget
KEN nr 9032 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01050
Justitsministeriet
KEN nr 9196 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0160
Justitsministeriet
KEN nr 10222 af 26/11/2018 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. november 2018 – Religiøse forkyndere – Den nationale sanktionsliste
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9693 af 18/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00682
Justitsministeriet
KEN nr 9761 af 12/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - reklamer - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære kniv i nattelivet
Folketinget
KEN nr 10947 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00838
Justitsministeriet
KEN nr 9213 af 12/03/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0206
Justitsministeriet
KEN nr 10308 af 19/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01030
Justitsministeriet
KEN nr 9725 af 29/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00698
Justitsministeriet
KEN nr 9728 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0243
Justitsministeriet
KEN nr 9461 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0218
Justitsministeriet
KEN nr 9690 af 16/12/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/12
Justitsministeriet
KEN nr 9729 af 14/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0328
Justitsministeriet
KEN nr 9896 af 08/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0304
Justitsministeriet
KEN nr 9443 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/112
Justitsministeriet
AFG nr 9220 af 26/02/2019 - Gældende
Etableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats
Skatteministeriet
KEN nr 9599 af 06/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - repressalier - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9296 af 21/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01075
Justitsministeriet
KEN nr 9344 af 15/05/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0074
Justitsministeriet
FOU nr 2011.1501 - Gældende
2011 15-1. Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler
Folketinget
KEN nr 9532 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0222
Justitsministeriet
KEN nr 9736 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0235
Justitsministeriet
KEN nr 9585 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00494
Justitsministeriet
KEN nr 9689 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00787
Justitsministeriet
AFG nr 9461 af 28/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under barselsorlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9808 af 26/09/2018 - Gældende
Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10042 af 30/10/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0013
Justitsministeriet
KEN nr 9043 af 02/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/5
Justitsministeriet
KEN nr 9470 af 26/05/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00852
Justitsministeriet
KEN nr 9652 af 07/08/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0081
Justitsministeriet
2010/1 BR 2 - Gældende
Beretning om udvalgets virksomhed
Folketinget
KEN nr 9791 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475
Justitsministeriet
KEN nr 9536 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475/1
Justitsministeriet
2014/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser)
Forsvarsministeriet
KEN nr 9231 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00429
Justitsministeriet
KEN nr 9535 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0202
Justitsministeriet
2015/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser)
Forsvarsministeriet
KEN nr 9793 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00493
Justitsministeriet
VEJ nr 9187 af 24/04/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr »Cookie-bekendtgørelsen«
("Cookievejledningen")

Erhvervsministeriet
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet 1|2 >