Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på zebra  fandt 43 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1494 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 26 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af hovdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1236 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod vilde dyr i cirkus
Folketinget
2017/1 BRB 126 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod vilde dyr i cirkus
Folketinget
KEN nr 9350 af 19/06/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 7/2002
Justitsministeriet
2006/1 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
2009/1 BSF 213 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2010/1 BSF 102 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2004/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
BKI nr 84 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 23. juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (* 1)
Udenrigsministeriet
2013/1 LSF 75 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr
(Bemyndigelse til etablering af Veterinærfond og henlæggelse af kompetence til at udstede identifikationsdokument for enhovede dyr til privat institution)

Fødevareministeriet
2008/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love
(Forbud mod udstilling af ørekuperede hunde, forbud mod reklame for og salg af visse genstande, hold og fremvisning af dyr i cirkus, påbudsordning, betaling for opfølgende besætningskontrol og tematiserede kontroller m.v.)

Justitsministeriet
2005/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven
(Begrænsning af perioden for detailsalg og anvendelse m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 9345 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, opkøbere og forarbejdere, for høsten 1999
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9357 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, producenter, for høsten 1999
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven
(Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedr. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
1986/1 LSF 188 - Gældende
1986 LSF 188 FORSLAG TIL LOV OM HUSDYRSYGDOMME
Folketinget
2019/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love
(Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
1988/1 LSF 29 - Gældende
1988 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM HUSDYRSYGDOMME
Folketinget
1988/1 BR 4 - Gældende
1988 BR 4 BERETNING OM VALG AF FREMTIDIGE SAMARBEJDSLANDE I RELATION TIL DEN DANSKE ULANDSBISTAND NR 4 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om sygdomme og infektioner hos dyr
Fødevareministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
BEK nr 1365 af 16/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 493 af 27/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 850 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 775 af 28/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 722 af 14/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1023 af 27/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 164 af 01/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 269 af 22/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om omsætning af hovdyr (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1360 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(Til kapitel 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1051 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(§§ 9 og 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1177 af 11/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 271 af 27/04/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra hovdyr(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 3529 af 01/08/1986 - Historisk
Vejledning om sikkerhedsskiltning (* 1) (* 2) (* 3)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9287 af 15/07/2000 - Historisk
Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer,Vejledning til planlægning af høsten 2001
(Hektarstøttevejledning 2001)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11055 af 01/09/1999 - Historisk
Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer, Vejledning til planlægning af høsten 2000
(Hektarstøttevejledning 2000)

Miljø- og Fødevareministeriet