Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på zoologisk have  fandt 173 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 255 af 12/04/2000 - Gældende
Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
BEK nr 586 af 24/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Københavns Universitets Naturhistoriske Museer m.v. og Botaniske Have
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 107 af 23/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 598 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9103 af 31/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser BL 3-16, 4. udgave
(BL 3-16, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 857 af 01/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om leveranceområde for lægemidler fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 575 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ornitose
(Ornitosebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1261 af 10/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1322 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1468 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1469 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1466 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
(Artsfredningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 693 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9517 af 03/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfradrag for udgifter afholdt af zoologisk have – godtgørelse af energi- og vandafgifter
Skatteministeriet
VEJ nr 11143 af 04/12/2015 - Gældende
Vejledning om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9252 af 16/03/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-274
Justitsministeriet
LBK nr 999 af 23/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver
Kulturministeriet
1999/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
1999/1 LSV 185 - Gældende
Forslag til Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Folketinget
KEN nr 9448 af 12/09/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00296
Justitsministeriet
BEK nr 22148 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
KEN nr 9449 af 12/09/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00297
Justitsministeriet
2008/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod hold af ræve
Justitsministeriet
KEN nr 10192 af 11/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af lønsumsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 10988 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00868
Justitsministeriet
2011/1 LSF 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven
(Udvidelse af børneattestordningen)

Kulturministeriet
BEK nr 347 af 06/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1448 af 01/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9240 af 01/05/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 32/2003
Justitsministeriet
BEK nr 219 af 08/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 457 af 13/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 17906 af 25/09/1996 - Historisk
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser
(BL 3-16, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9329 af 02/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved fund af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 298 af 16/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fund af højpatogen aviær influenza i fjerkræ
Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
KEN nr 9674 af 02/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)
Skatteministeriet
2006/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om hold af heste
Justitsministeriet
KEN nr 10989 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00845
Justitsministeriet
KEN nr 9398 af 15/10/1999 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse A-18-99 om kontanthjælp - rådighed - sygemelding - lægeerklæring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9625 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00166
Justitsministeriet
2016/1 SF.L L 131 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. februar 2017) - L 131
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 153 af 22/09/1987 - Gældende
Vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 9022 af 27/06/1980 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse O-41-80 om daginstitutioners driftsudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 176 af 29/08/1967 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om tilsynet med zoologiske haver, dyreparker og lignende. BKG i MT: 00/00/1967
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 596 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 684 af 21/08/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om leveranceområde for lægemidler fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4 >