Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Marie Agathe Odile Cavallier

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Der meddeles dansk indfødsret til:

Marie Agathe Odile Cavallier, født i Frankrig.

§ 2. Loven har virkning fra den 24. maj 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. maj 2008

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech