Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2010

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder for 2010 et tilskud på 615,5 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre.

§ 2. Tilskuddet udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan dog efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen