Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 344, Brande Omfartsvej, til motorvej.

Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag 1.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt


Bilag 1

Udbygning af Brande Omfartsvej

BL343_1_1.jpg Size: (420 X 544)