Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 595 af 14. juni 2011 om næring fastsættes:

Krav om registrering

§ 1. Mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer skal senest to dage før påbegyndelsen registreres i et offentligt tilgængeligt register hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Registrering af mobile udsalgssteder gælder for et givent kalenderår og skal fornys ved starten af et nyt kalenderår.

Stk. 3. Registrering af lagersalg, markeder, udstillinger og messer gælder for den periode, der er angivet ved registreringen.

Stk. 4. For mobile udsalgssteder skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 1, henholdsvis § 2, stk. 2.

Stk. 5. For lagersalg skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 3, henholdsvis § 2, stk. 4.

Stk. 6. For markeder, udstillinger og messer skal registreringen i det offentlige register ske ved, at arrangøren indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 5, henholdsvis § 2, stk. 6.

Stk. 7. Indberetning af oplysninger skal ske digitalt på www.virk.dk.

Oplysninger der skal indberettes

§ 2. For mobile udsalgssteder, hvor den ansvarlige for salget har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

1) Cvr-nr. på den ansvarlige for salget,

2) adresser, hvorfra der køres ud i forbindelse med salget,

3) kommuner, hvor der er planlagt salg,

4) kalenderår, som registreringen skal gælde for, og

5) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 2. For mobile udsalgssteder, hvor den ansvarlige for salget ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

1) Navn og adresse på den ansvarlige for salget,

2) adresse, hvorfra der køres ud i forbindelse med salget,

3) kommuner, hvor der er planlagt salg,

4) kalenderår, som registreringen skal gælde for, og

5) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 3. For lagersalg, hvor den ansvarlige for salget har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

1) Cvr-nr. på den ansvarlige for salget,

2) navn og adresse for lagersalget,

3) afholdelsesperiode for lagersalget,

4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 4. For lagersalg, hvor den ansvarlige for salget ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

1) Navn og adresse på den ansvarlige for salget,

2) navn og adresse for lagersalget,

3) afholdelsesperiode for lagersalget,

4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 5. For markeder, udstillinger og messer, hvor arrangøren har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

1) Cvr-nr. på arrangøren af markedet, udstillingen eller messen,

2) navn og adresse for markedet, udstillingen eller messen,

3) afholdelsesperiode for markedet, udstillingen eller messen,

4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen,

5) navne, adresser og cvr-nr. på alle deltagerne på markedet, udstillingen eller messen.

Stk. 6. For markeder, udstillinger og messer, hvor arrangøren ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

1) Navn og adresse på arrangøren af markedet, udstillingen eller messen,

2) navn og adresse for markedet, udstillingen eller messen,

3) afholdelsesperiode for markedet, udstillingen eller messen,

4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen,

5) navne, adresser og cvr-nr. på alle deltagerne på markedet, udstillingen eller messen.

Stk. 7. Indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 5, nr. 5, og stk. 6. nr., 5, skal ske ved, at der vedhæftes en liste med navne, adresser og cvr-nr. på deltagerne, jf. § 2, stk. 3, i lov om næring. Hvis en deltager ikke har et cvr-nr., skal alene deltagerens navn og adresse fremgå af listen.

Offentliggørelse mv.

§ 3. Erhvervsstyrelsen offentliggør, hvilke mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer, der er sket registrering for.

Stk. 2. En registrering slettes automatisk ved udgangen af det kalenderår, som den vedrører.

Stk. 3. Dokumentation for registrering af mobile udsalgssteder og lagersalg skal forevises myndighederne på forlangende.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 8. december 2011

Niels Henrik Englev

/ Poul Hove