Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

I medfør af § 5, stk. 1 og 2, i lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.), fastsættes:

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 616 af 12. juni 2013 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.) sættes i kraft:

1) § 1, nr. 1-15, 18-20, 22-26, 28, 30-39, 41-61, 63-67, 69-102, 105-127, 130-141, 143-145, 148-161, 164-177, 181-183 og 191-196, om ændring af selskabsloven.

2) § 2 om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

3) § 3, nr. 3, 6 og 9, om ændring af årsregnskabsloven.

4) § 4 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 15. november 2013

Henrik Sass Larsen

/ Betina Hagerup