Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transportministeren bemyndiges til at undersøge og projektere følgende anlægsprojekter, herunder undersøge anlægsprojekternes virkninger på miljøet:

1) En ny jernbane over Vestfyn, jf. bilag 1 til loven.

2) En jernbane over Vejle Fjord, jf. bilag 2 til loven.

3) En ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager, jf. bilag 3 til loven.

4) Banebetjening af Billund og Billund Lufthavn.

5) Hastighedsopgraderinger af hovedbanestrækningerne Fredericia-Vejle, Vejle-Horsens, Horsens-Hovedgård og Aarhus-Aalborg og omkring Aarhus Hovedbanegård samt perrontilpasninger m.v.

6) Hastighedsopgraderinger af de regionale jernbanestrækninger Aalborg-Frederikshavn, Struer-Thisted, Langå-Struer, Østerport-Helsingør, Vejle-Struer, Esbjerg-Struer, Skanderborg-Skjern, Bramming-Tønder, Holbæk-Kalundborg, Køge Nord-Næstved og Tinglev-Sønderborg.

7) Forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland.

8) Øget banekapacitet mellem Herning og Holstebro.

9) Niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg Station.

10) Ekstra spor ved Gødstrup Station.

§ 2. § 21 e i lov om jernbane finder anvendelse i forbindelse med projekteringen af de anlægsprojekter, der er nævnt i § 1, nr. 1 og 2, således at Vejdirektoratet får de samme beføjelser som en infrastrukturforvalter.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke


Bilag 1

Ny jernbane over Vestfyn

4655695861382980454 Size: (655 X 463)


Bilag 2

Jernbane over Vejle Fjord

119646274183432712 Size: (655 X 825)


Bilag 3

Ny jernbane Hovedgård-Hasselager

1577983904154160898 Size: (655 X 827)