Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 941 af 25. august 2014 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

§ 1. Satsreguleringsprocenten for finansåret 2015 udgør 1,5, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2015 udgør -0,5, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3. Satstilpasningsprocenten for finansåret 2015 udgør -0,5, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4. Der anvendes ikke noget puljebeløb i finansåret 2015, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Finansministeriet, den 25. august 2014

Bjarne Corydon

/ Anders Borup Christensen