Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 21, i lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

 

I medfør af § 7, stk. 4, i lov nr. 462 af 9. juni 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug bestemmes, at lovens § 1, nr. 21 1)  træder i kraft den 1. juni 2005.

 

Skatteministeriet, den 25. maj 2005

Kristian Jensen

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Lovens § 1, nr. 21, indsætter et nyt pkt. 37 i bilaget til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.