Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i
lov om afgift af elektricitet, som affattet ved § 3, nr. 4, i
lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse
energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas,
lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af
mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul,
brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af
udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med
et stort energiforbrug

 

I medfør af § 7, stk. 4, i lov nr. 462 af 9. juni 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug bestemmes, at § 6, stk. 3 og 4, i lov om afgift af elektricitet, som affattet ved lovens § 3, nr. 4, træder i kraft den 1. august 2005, med virkning fra den 1. juli 2004.

Skatteministeriet, den 5. juli 2005

Kristian Jensen

/John Fuhrmann