Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 986 af 24. august 2015 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

§ 1. Satsreguleringsprocenten for finansåret 2016 udgør 1,4, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2016 udgør -0,6, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3. Satstilpasningsprocenten for finansåret 2016 udgør -0,6, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4. Der anvendes ikke noget puljebeløb i finansåret 2016, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2015.

Finansministeriet, den 24. august 2015

Claus Hjort Frederiksen

/ Anders Borup Christensen