Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015, fastsættes:

§ 1. De beløb, som er nævnt i § 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 13 af 12. januar 2012 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og som efter reglerne i bekendtgørelsens § 2 reguleres hvert 3. år, udgør henholdsvis 5.100 kr., 51.000 kr. og 5.100 kr.

Stk. 2. Det beløb, som er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1, nr. 4, litra a, udgør 1.330.000 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for oplysninger om tilbud på ejerskifteforsikring, som sælgeren afgiver efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 11. november 2015

Søren Pind

/ Mette Johansen