Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr vedrørende klager til og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

I medfør af § 52, stk. 4, og § 56 i lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom m.v. fastsættes:

§ 1. Til finansiering af driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr på 590 kr. fra alle ejendomsmæglere, der er godkendt, jf. lov om formidling af fast ejendom m.v. § 6. Gebyret opkræves første gang fra alle ejendomsmæglere, der er registrerede den 1. januar 2016 og derefter årligt fra alle ejendomsmæglere, der er registreret den 1. januar det pågældende år.

§ 2. For behandling af en klage ved Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere opkræves et gebyr på 250 kr. Gebyret opkræves alene hos forbrugere, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om formidling af fast ejendom m.v. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis denne får helt eller delvist medhold i klagen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1476 af 4. december 2015 om gebyr vedrørende klager og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 18. april 2016

Victor Kjær

/ Camilla Hesselby