Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1-3, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

I medfør af § 14, stk. 2, i lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede fastsættes:

§ 1. § 3, stk. 1-3, i lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Beskæftigelsesministeriet, den 29. juni 2016

Jørn Neergaard Larsen

/ Andrew Crichton