Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3 og § 6, stk. 1 og 2, i lov om betalingskonti

I medfør af § 26, stk. 2, i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti fastsættes:

§ 1. § 3 og § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 2018.

Erhvervsministeriet, den 30. maj 2018

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj