Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser
Bilag 2 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser
Bilag 3 Følsomme indvindingsområder
Bilag 4 Indsatsområder
Bilag 5 Boringsnære beskyttelsesområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

1) Områder med drikkevandsinteresser.

2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

6) boringsnære beskyttelsesområder til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.

§ 2. De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-5:

1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

4) Bilag 4: Indsatsområder.

5) Bilag 5: Boringsnære beskyttelsesområder.

Stk. 2. Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 28. november 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser

Nordjylland

Midtjylland

Østjylland

Sydjylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Bornholm


Bilag 2

Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser

Nordjylland

Midtjylland

Østjylland

Sydjylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Bornholm


Bilag 3

Følsomme indvindingsområder

Nordjylland

Midtjylland

Østjylland

Sydjylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Bornholm


Bilag 4

Indsatsområder

Nordjylland

Midtjylland

Østjylland

Sydjylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Bornholm


Bilag 5

Boringsnære beskyttelsesområder

Albertslund

Allerød

Assens

Ballerup

Billund

Rønne

Brøndby

Brønderslev

Dragøre

Egedal

Esbjerg

Fanø

Favrskov

Faxe

Fredensborg

Fredericia

Frederiksberg

Frederikshavn

Frederikssund

Furesø

Faaborg

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Greve

Gribskov

Guldborgssund

Haderslev

Halsnæs

Hedensted

Helsingør

Herlev

Herning

Hillerød

Hjørring

Holbæk

Holstebro

Horsens

Hvidovre

Høje taastrup

Hørsholm

Ikast-brande

Ishøj

Jammerbugt

Kalundborg

Kerteminde

Kolding

København

Køge

Langeland

Lejre

Lemvig

Lolland

Lyngby

Læsø

Mariagerfjord

Middelfart

Morsø

Norddjurs

Norddjurs

Nyborg

Næstved

Odder

Odense

Odsherred

Randers

Rebild

Skjern

Ringsted

Roskilde

Rudersdal

Rødovre

Samsø

Silkeborg

Skanderborg

Skive

Slagelse

Solrød

Sorø

Stevn

Struer

Svendborg

Syddjurs

Sønderborg

Thisted

Tønder

Tårnby

Vallensbæk

Varde

Vejen

Vejle

Vesterhimmelshav

Viborg

Vordingborg

Ærø

Aabenraa

AAlborg

Aarhus