Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 5 i lov om betalingskonti

I medfør af § 26, stk. 2, i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti, som ændret ved lov nr. 1520 af 18. december 2018, fastsættes:

§ 1. § 5 i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Erhvervsministeriet, den 18. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Hans Høj