Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om anlæg af motorvej
mellem Brande og Ris (rute 18)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til

1)   at anlægge en hovedlandevej mellem Brande Omfartsvej og Vejlevej ved Ris (rute 18) som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

2)   at nedlægge den nuværende hovedlandevej 344, Herning-Vejle, som hovedlandevej mellem Brande Omfartsvej og Ris og

3)   midlertidigt at optage landevej 537, Givevej, som hovedlandevej mellem rundkørslen ved Hjortsballe og motorvejens tilslutning til Givevej.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen