Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen
mellem Hundige og Greve Syd

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at udbygge Køge Bugt-motorvejen på strækningen mellem Hundige og Greve Syd med et ekstra spor i hver retning, så motorvejen på den nordligste del af strækningen mellem Motorring 4 og Greve Nord udvides fra de nuværende 8 til 10 spor og resten af strækningen udvides fra de nuværende 6 til 8 spor.

§ 2. På strækningen mellem Motorring 4 og Greve Syd kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg finder i øvrigt anvendelse ved pålæg af byggelinjer.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen