Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Den Internationale Straffedomstol

 

I medfør af § 8 i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol fastsættes, at loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Udenrigsministeriet, den 20. juni 2002

Per Stig Møller

/Arnold Skibsted