Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tingstederne for landsretterne

 

I medfør af § 8, stk. 2, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1001 af 5. oktober 2006, fastsættes følgende bestemmelser angående tingstederne for landsretterne ved hovedforhandling af sager, i hvilke nævninger eller domsmænd skal medvirke:

Kapitel 1

Østre Landsret

§ 1. Østre Landsret har sit sæde i København.

Stk. 2. Under Østre Landsret hører følgende nævningekredse:

1) Københavnske nævningekreds, der har tingsted i København. Herunder hører Københavns Byret, Retten på Frederiksberg samt retterne i Lyngby, Glostrup, Helsingør, Hillerød og Roskilde.

2) Syd- og Vestsjællandske nævningekreds, der har tingsted i København. Herunder hører retterne i Holbæk og Næstved.

3) Lolland-Falsterske nævningekreds, der har tingsted i Nykøbing Falster. Herunder hører Retten i Nykøbing Falster.

4) Bornholmske nævningekreds, der har tingsted i Rønne. Herunder hører Retten på Bornholm.

5) Fynske nævningekreds, der har tingsted i Odense. Herunder hører retterne i Odense og Svendborg.

Kapitel 2

Vestre Landsret

§ 2. Vestre Landsret har sit sæde i Viborg.

Stk. 2. Under Vestre Landsret hører følgende nævningekredse:

1) Midtjyske nævningekreds, der har tingsted i Viborg. Herunder hører retterne i Viborg, Holstebro, Herning, Randers og Horsens.

2) Nordjyske nævningekreds, der har tingsted i Aalborg. Herunder hører retterne i Aalborg og Hjørring.

3) Østjyske nævningekreds, der har tingsted i Århus. Herunder hører Retten i Århus.

4) Sydøstjyske nævningekreds, der har tingsted i Kolding. Herunder hører Retten i Kolding.

5) Sydvestjyske nævningekreds, der har tingsted i Esbjerg. Herunder hører Retten i Esbjerg.

6) Sønderjyske nævningekreds, der har tingsted i Sønderborg. Herunder hører Retten i Sønderborg.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 112 af 11. marts 1986 om tingstederne for landsretterne.

Domstolsstyrelsen, den 18. oktober 2006

Adam Wolf