Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik

 

I medfør af § 109 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, fastsættes følgende:

§ 1. Indtægtsgrundlaget for beregning af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik til personer eller ægtefæller til personer, der er eller har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, opgøres på samme måde som efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. ATP-bidrag indgår dog ikke i indtægtsgrundlaget for ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Arbejdsdirektoratet, den 14. december 2005

Jesper Hartvig Pedersen

/Lise Fangel