Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lukning for optagelse af visse farmaceutiske kandidater og eksaminanter i apotekervæsenets pensionsordning


I medfør af § 62, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed fastsættes:

§ 1. Farmaceutiske kandidater og eksaminater, der ansættes på apotek eller ved apotekernes eller provisorernes organisationer den 1. maj 1985 eller senere kan ikke optages i apotekervæsenets pensionsordning.

Stk. 2. Farmaceutiske kandidater og eksaminater, der ansættes i sundhedsstyrelsen, ved Danmarks farmaceutiske Højskole, ved universiteternes farmakologiske institutter, på sygehusapotek eller som sygehusapoteker med virkning fra den 15. maj 1985 eller senere, kan ikke optages i apotekervæsenets pensionsordning.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 26. APRIL 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/J. Bartels Petersen

Officielle noter

Ingen