Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser

Herved bekendtgøres lov nr. 677 af 22. december 1919 om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser med de ændringer, der følger af lov nr. 213 af 4. juni 1965

§ 1. Videresalg af billetter til offentlige forlystelser, ved hvilket sælgeren søger at opnå fortjeneste, er forbudt. Det kongelige Teaters loger kan dog som hidtil bortsælges ved offentlig auktion for en sæson ad gangen, og for de således solgte billetter gælder bestemmelsen ikke.

§ 2. Kulturministeren kan give boglader, bureauer, kiosker og lignende forretninger i passende antal bevilling til mod et af ministeren fastsat vederlag at modtage og besørge forudbestilling af billetter til offentlige forlystelser.

§ 3. Overtrædelse af loven straffes med bøde.

§ 4. Denne lov træder i kraft straks.

Kulturministeriet, den 25. november 1991

P.M.V.

E.B.

Jakob Pelch

Officielle noter

Ingen