Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af de årlige omkostninger i procent i henhold til lov om kreditaftaler


I medfør af § 16, stk. 3, i lov nr. 398 af 13. juni 1990 om

kreditaftaler, som ændret senest ved lov nr. 284 af 29. april 1992,

fastsættes:

§ 1. Beregningen af de årlige omkostninger i procent, jf. lovens § 9, stk. 1, nr. 4, og § 10, stk. 1, nr. 3, skal foretages i overensstemmelse med den formel, som er optrykt som bilag til loven.

§ 2. De årlige omkostninger i procent skal angives med een decimal.

§ 3. De årlige omkostninger i procent ved forskellige udnyttelser af kontoen, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 3, angives ved henholdsvis 25, 50 og 100% udnyttelse af kontoen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Justitsministeriet, den 7. december 1992

Hans Engell

/ Jørgen Paulsen

Officielle noter

Ingen