Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for udlevering af oplysning vedrørende fonde og visse foreninger


Efter § 46, stk. 2 og § 56, stk. 2 i lov om fonde og visse

foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992,

bestemmes:

§ 1. Der opkræves et gebyr på 150 kr. for udlevering af kopier og oplysninger efter henholdsvis § 46, stk. 1 eller § 56, stk. 1 i lov om fonde og visse foreninger.

Stk. 2. Der kan ikke kræves gebyr af offentlige myndigheder.

§ 2. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1994.

Skatteministeriet, den 23. december 1993

Ole Stavad

/ Jannie Hilsbo

Officielle noter

Ingen