Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten (* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Edinburgh-Afgørelsen af 12. december 1992 med de erklæringer, som er knyttet til denne Afgørelse, godkendes.

     Stk. 2. Danmark kan herefter ratificere Maastricht-Traktaten af 7. februar 1992 om Den Europæiske Union med de protokoller og erklæringer, som er knyttet til denne Traktat.

     § 2. Maastricht-Traktaten har kun betydning for Danmark i det omfang, det følger af denne Traktat med tilhørende protokoller og erklæringer samt af Edinburgh-Afgørelsen med tilhørende erklæringer.

     § 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Niels Helveg Petersen

Redaktionel note
  • (* 1) Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten har henholdsvis fået virkning fra, og er sat i kraft den 1. november 1993, jfr. U BEK nr. 127 af 02/12/1993, Lovtidende C.