Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Banestyrelsen m.v. og lov om styrelsen af DSB m.v. samt om ophævelse af lov om DSB Rederi A/S


I medfør af § 4 i lov nr. 291 af 18. maj 1998 om ændring af lov om Banestyrelsen m.v. og lov om styrelsen af DSB m.v. samt om ophævelse af lov om DSB Rederi A/S bestemmes, at loven træder i kraft den 22. juni 1998.

Trafikministeriet, den 18. juni 1998

Sonja Mikkelsen

/ Michael Birch

Officielle noter

Ingen