Søgeresultat


Søgningen fandt 677 dokumenter.

ELI: http://www.retsinformation.dk/eli/afgoerelse/ken/2013 
KEN nr 9951 af 08/05/2014 - Gældende
Specialpædagogisk støtte - kompensation - studiematerialer og oplæsningsprogram
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9945 af 20/12/2013 - Gældende
SU – tilbagebetalingsordninger – rykkerskrivelser- gebyrer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9940 af 20/12/2013 - Gældende
SU – ansøgningsfrist - vejledning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9929 af 20/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00591
Justitsministeriet
KEN nr 9844 af 20/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00590
Justitsministeriet
KEN nr 9816 af 19/12/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9986 af 19/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a – egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 13-520-02453
Justitsministeriet
KEN nr 9874 af 18/12/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 10038 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10037 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9993 af 18/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 15, stk. 2 – udgifter afholdt af ansøgeren i anledning af sagen, nævnets j.nr. 13-520-01847
Justitsministeriet
KEN nr 9955 af 18/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. december 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9933 af 18/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. december 2013 – Børnesammenføring – Barnets tarv
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9922 af 18/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. december 2013 – Børnesammenføring – Børn over 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9845 af 18/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00573
Justitsministeriet
KEN nr 9836 af 18/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00588
Justitsministeriet
KEN nr 9835 af 18/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00587
Justitsministeriet
KEN nr 9833 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00568
Justitsministeriet
KEN nr 9832 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00560
Justitsministeriet
KEN nr 9831 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00554
Justitsministeriet
KEN nr 9830 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00553
Justitsministeriet
KEN nr 9829 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00552
Justitsministeriet
KEN nr 9828 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00525
Justitsministeriet
KEN nr 9934 af 16/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2013 – Børnesammenføring – Børn under 15 år – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9924 af 16/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2013 – Familiesammenføring med andre – Voksne børn til herboende forældre
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9793 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00493
Justitsministeriet
KEN nr 9792 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00487
Justitsministeriet
KEN nr 9791 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475
Justitsministeriet
KEN nr 9834 af 10/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00582
Justitsministeriet
KEN nr 9917 af 09/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. december 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Forsker
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9875 af 05/12/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9920 af 05/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. december 2013 – Administrativ udvisning – Ulovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9991 af 04/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – særligt om lovens område, Erstatningsnævnets j.nr. 13-520-02099
Justitsministeriet
KEN nr 9987 af 04/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – Lovens område, nævnets j.nr. 13-520-02381
Justitsministeriet
KEN nr 9788 af 02/12/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 125-13 om børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks - digital post - vejledningsforpligtelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9787 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9786 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 123-13 om aflastning - anbringelse - mellemkommunal refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9785 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 122-13 om merudgifter - opfølgning - boligudgift - skøn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9784 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 121-13 om hjælpemiddel - forbrugsgoder - frit leverandørvalg - frit valg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9783 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 120-13 om førtidspension - frakendelse - betingelser
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9782 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 119-13 om førtidspension - revision - psykisk lidelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9780 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 117-13 om kontanthjælp - fradrag - kost - boligudgifter - indlæggelse - behandlingsdom
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9779 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 116-13 om arbejdsskade - udgifter til advokat
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9985 af 29/11/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – Lovens område, nævnets j.nr. 13-520-02682
Justitsministeriet
KEN nr 9919 af 29/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 29. november 2013 – Erhverv – Beløbsordningen – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9815 af 28/11/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9954 af 28/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. november 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10043 af 27/11/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9988 af 25/11/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - Tortgodtgørelse i sager vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 13-520-02374
Justitsministeriet
KEN nr 9948 af 25/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. november 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Aktuel beskæftigelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9647 af 25/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00572
Justitsministeriet
KEN nr 9984 af 22/11/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 a – godtgørelse til efterladte, nævnets j.nr. 13-520-02870
Justitsministeriet
KEN nr 9645 af 22/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00574
Justitsministeriet
KEN nr 9644 af 22/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00571
Justitsministeriet
KEN nr 9663 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00512
Justitsministeriet
KEN nr 9662 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00511
Justitsministeriet
KEN nr 9661 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00509
Justitsministeriet
KEN nr 9660 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00504
Justitsministeriet
KEN nr 9642 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00548
Justitsministeriet
KEN nr 9641 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00547
Justitsministeriet
KEN nr 9640 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00546
Justitsministeriet
KEN nr 9639 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00541
Justitsministeriet
KEN nr 9638 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00514
Justitsministeriet
KEN nr 9813 af 18/11/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 10014 af 18/11/2013 - Gældende
SU - handicaptillæg - vægtning af oplysninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9937 af 18/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. november 2013 – Praktikanter – Landbrugsuddannelse – Uddannelsesmæssig sammenhæng
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9936 af 18/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. november 2013 – Erhverv - Greencardordningen – Arbejdserfaring
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9812 af 15/11/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9995 af 15/11/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 6a – Egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 13-520-01454
Justitsministeriet
KEN nr 9944 af 13/11/2013 - Gældende
SU – Tilbagebetaling – Dokumentation for krav på udeboendesatsen - Vejledning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9941 af 13/11/2013 - Gældende
SU – Tilbagebetaling – Periodisering – Orlov - Klagefrist
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9939 af 13/11/2013 - Gældende
SU – Tilbagebetaling – Rykkergebyrer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9938 af 13/11/2013 - Gældende
SU – Opsigelse af tilbagebetalingsordning – gebyrer for opsigelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9935 af 13/11/2013 - Gældende
SU – Tilbagebetaling – Egenindkomst – eIndkomst – Periodisering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9928 af 13/11/2013 - Gældende
SU – Udenlandsk statsborger – forhold på arbejdsmarkedet – Fast samliv og ægteskab.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10051 af 13/11/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - etnisk oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10050 af 13/11/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - etnisk oprindelse - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9882 af 13/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. november 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Aktuel beskæftigelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9978 af 12/11/2013 - Gældende
Afgørelse af klage - Forbud mod dobbeltfinansiering fra EU's landbrugsfonde
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10006 af 11/11/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 10, medvirken til politiets opklaring af sagen, nævnets j.nr. 13-520-00294
Justitsministeriet
KEN nr 9959 af 11/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. november 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9958 af 11/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. november 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9604 af 08/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00569
Justitsministeriet
KEN nr 9953 af 04/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. november 2013 – Erhverv - Praktikanter – Tidsmæssig sammenhæng
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9918 af 04/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. november 2013 – Erhverv – Praktikanter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9884 af 04/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. november 2013 – Børnesammenføring – Barn under 15 år – Forældremyndighed
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9599 af 04/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00555
Justitsministeriet
KEN nr 9778 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-13 om keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9775 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 112-13 om kontanthjælp - husleje - huslejerestance - udsættelsestruet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9774 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-13 om arbejdsskade - behandlingsudgift - psykologbehandling - smerter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9773 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-13 om arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse - nødvendig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9990 af 01/11/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - Tortgodtgørelse i sager vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 13-520-02167
Justitsministeriet
KEN nr 9989 af 01/11/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – lovens område, nævnets j.nr. 13-520-02282
Justitsministeriet
KEN nr 9603 af 01/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00565
Justitsministeriet
KEN nr 9885 af 31/10/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 31. oktober 2013 – Administrativ udvisning – EU-borger
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9964 af 30/10/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 30. oktober 2013 – Medfølgende familie – Til personer med opholdstilladelse på baggrund af erhverv – Forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9915 af 30/10/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 30. oktober 2013 – Studie – Inddragelse – Arbejde i strid med arbejdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9612 af 29/10/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9994 af 25/10/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – lovens område, nævnets j.nr. 13-520-01717
Justitsministeriet
KEN nr 10052 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - køn - chikane - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9992 af 23/10/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 – Tortgodtgørelse i sager vedrørende frihedsberøvelse, nævnets j.nr. 13-520-02030
Justitsministeriet
KEN nr 9574 af 22/10/2013 - Gældende
Kendelse 51.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 10004 af 22/10/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – lovens område, nævnets j.nr. 13-520-00449
Justitsministeriet
KEN nr 9598 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00529
Justitsministeriet
KEN nr 9593 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 13-70-00550
Justitsministeriet
KEN nr 9592 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00538
Justitsministeriet
KEN nr 9591 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00536
Justitsministeriet
KEN nr 9590 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00533
Justitsministeriet
KEN nr 9589 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00528
Justitsministeriet
KEN nr 9588 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00521
Justitsministeriet
KEN nr 9587 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00517
Justitsministeriet
KEN nr 9586 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00510
Justitsministeriet
KEN nr 9585 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00494
Justitsministeriet
KEN nr 9569 af 18/10/2013 - Gældende
Kendelse 50.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9570 af 16/10/2013 - Gældende
Kendelse 52.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9566 af 16/10/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - bopæl - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9565 af 16/10/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - bopæl - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9564 af 16/10/2013 - Gældende
SU - tilbagevenden efter orlov - planlagt og afholdt orlov - genoptagelse af SU-udbetaling - klagefrist
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10003 af 15/10/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3 – krænkelsesgodtgørelse, nævnets j.nr. 13 520-00622
Justitsministeriet
KEN nr 9888 af 10/10/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. oktober 2013 – Erhverv – Greencardordningen
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9544 af 09/10/2013 - Gældende
SU - udenlandsk statsborger - ægteskab med dansk statsborger - fri bevægelighed - tidspunktet for ægteskabets indgåelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9551 af 09/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00540
Justitsministeriet
KEN nr 9550 af 09/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00535
Justitsministeriet
KEN nr 10010 af 04/10/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 6a – Egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 13-520-00083
Justitsministeriet
KEN nr 9825 af 01/10/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for røveri mv.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9899 af 01/10/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. oktober 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse - Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9535 af 01/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00539
Justitsministeriet
KEN nr 9533 af 01/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00534
Justitsministeriet
KEN nr 9532 af 01/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00532
Justitsministeriet
KEN nr 9531 af 01/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00531
Justitsministeriet
KEN nr 9926 af 30/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00537
Justitsministeriet
KEN nr 9826 af 27/09/2013 - Gældende
Manglende arbejdspladsvurdering hos virksomhed – én ansat i prøvetidsperiode
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9824 af 27/09/2013 - Gældende
Afgørelse om at nedbringe risikoen for vold og trusler om vold/røverier i forbindelse med arbejdet med pengehåndtering
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9838 af 27/09/2013 - Gældende
Påbud om overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9522 af 26/09/2013 - Gældende
Kendelse 19.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 9996 af 26/09/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - Tortgodtgørelse i sager vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 13-520-01109
Justitsministeriet
KEN nr 9913 af 26/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. september 2013 – Ægtefællesammenføring – Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9536 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475/1
Justitsministeriet
KEN nr 9527 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00506
Justitsministeriet
KEN nr 9526 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00505
Justitsministeriet
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
KEN nr 9524 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00484
Justitsministeriet
KEN nr 9523 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00482
Justitsministeriet
KEN nr 9515 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00508
Justitsministeriet
KEN nr 9514 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00507
Justitsministeriet
KEN nr 9512 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00503
Justitsministeriet
KEN nr 9511 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00489
Justitsministeriet
KEN nr 9510 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00476
Justitsministeriet
KEN nr 9968 af 23/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. september 2013 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9947 af 23/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. september 2013 – Familiesammenføring med andre
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9555 af 19/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. september 2013 – Afvisning - Afvisning af indgivelse af ansøgning
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9495 af 18/09/2013 - Gældende
Kendelse 15.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 9543 af 18/09/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - periodisering - subjektive forhold - dispensation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9542 af 18/09/2013 - Gældende
SU - indskrivning på uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9504 af 18/09/2013 - Gældende
SU - partens medvirken til sagens oplysning - selvstændig erhvervsdrivende i 2 år - EU-retten - erhvervsaktivitet på ansøgningstidspunktet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9501 af 18/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00524
Justitsministeriet
KEN nr 9500 af 18/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00523
Justitsministeriet
KEN nr 9502 af 17/09/2013 - Gældende
SU - handicaptillæg - eventuel senere forværring af funktionsnedsættelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10040 af 17/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. september 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9960 af 16/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. september 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Opfylder ikke uddannelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9949 af 16/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. september 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Uddannelse 30 point og tilpasningsevne 0 point
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9481 af 16/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00520
Justitsministeriet
KEN nr 9573 af 13/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. september 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Dispensation fra bortfald
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9497 af 12/09/2013 - Gældende
Kendelse 26.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 9496 af 12/09/2013 - Gældende
Kendelse 13.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 9477 af 11/09/2013 - Gældende
Kendelse 49.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9891 af 11/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. september 2013 – Au pair – Sprogfærdigheder – Fælles oprindelsesnationalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9998 af 10/09/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 11 a – godtgørelse fastsat ved dom, nævnets j.nr. 13-520-01054 m.fl.
Justitsministeriet
KEN nr 9956 af 10/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. september 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9921 af 06/09/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. september 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Forfalden gæld til det offentlige
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9821 af 30/08/2013 - Gældende
Påbud om at substituere produkter indeholdende kræftfremkaldende stoffer
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9820 af 30/08/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om tunge løft af bagage i lufthavn
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9819 af 30/08/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre personlift
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9622 af 30/08/2013 - Gældende
Ophævelse af afgørelse på Grund af tvivl om rette adressat
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9818 af 30/08/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om forebyggelse af risikoen for røveri mv.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9817 af 30/08/2013 - Gældende
Sikring af forsvarlige adgangsveje på byggeplads og brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9621 af 30/08/2013 - Gældende
Tilstrækkelig instruktion og effektivt tilsyn på virksomheds lager
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9620 af 30/08/2013 - Gældende
Rygning i virksomheds varegård
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9618 af 30/08/2013 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at der ikke ryges indendørs i en bodega
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9771 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 108-13 om sygedagpenge - afslag på forlængelse - behandlingsmuligheder - diskusprolaps - operation - mod ansøgers vilje
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9769 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 106-13 om kontanthjælp - sanktioner - sygdom - sygemelding
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9768 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 105-13 om kontanthjælp - sanktioner - nedsættelse af hjælp - sygemelding
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9766 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 103-13 om kontaktpersonordning - døvblind - timer - tilrettelæggelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9765 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 102-13 om barselsdagpenge - forlængelse - for tidligt fødte - hospitalsindlæggelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9764 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 101-13 om tabt arbejdsfortjeneste - supplerende ydelse - ansøgningstidspunkt - tilbagevirkende kraft - udbetalingstidspunkt
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9760 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 100-13 om barselsdagpenge - alvorligt syge børn - stedforældre - personkreds - konkret vurdering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9759 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-13 om merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter - inden for et år - opfølgning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9758 af 30/08/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-13 om merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte udgifter - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9623 af 29/08/2013 - Gældende
Påbud om at sikre, at arbejdet med håndtering af servicebakker kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9823 af 29/08/2013 - Gældende
Afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om uddannelse som kedelpasser
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9822 af 29/08/2013 - Gældende
Påbud om at etablere procesudsugning ved anvendelse af prøvesyre samt rådgiverpåbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9474 af 29/08/2013 - Gældende
Kendelse 09.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 10000 af 28/08/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - Tortgodtgørelse i sager vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 13-520-00673
Justitsministeriet
KEN nr 9439 af 27/08/2013 - Gældende
Kendelse 41.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9438 af 27/08/2013 - Gældende
Kendelse 12.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 9463 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr.13-70-00501
Justitsministeriet
KEN nr 9457 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00499
Justitsministeriet
KEN nr 9455 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00491
Justitsministeriet
KEN nr 9454 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00490
Justitsministeriet
KEN nr 9453 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00480
Justitsministeriet
KEN nr 9452 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00479
Justitsministeriet
KEN nr 9451 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00500
Justitsministeriet
KEN nr 9450 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00478
Justitsministeriet
KEN nr 9448 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00460
Justitsministeriet
KEN nr 9446 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00474
Justitsministeriet
KEN nr 9445 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00473
Justitsministeriet
KEN nr 9442 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00446
Justitsministeriet
KEN nr 10011 af 26/08/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – særligt om plejepersonale, Erstatningsnævnets j.nr. 13-520-00092
Justitsministeriet
KEN nr 9462 af 23/08/2013 - Gældende
Kendelse 40.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 10005 af 23/08/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 10, for sen eller manglende politianmeldelse, nævnets j.nr. 13-520-00329
Justitsministeriet
KEN nr 9950 af 23/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. august 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9962 af 22/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. juli 2013 – Studie – Forlængelse – Arbejde i strid med arbejdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9441 af 21/08/2013 - Gældende
SU - ansøgningsfrist - tilbagevirkende kraft - mulighed for at rette faktuel oplysning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9437 af 21/08/2013 - Gældende
SU - fribeløb - ferieperiode mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9436 af 21/08/2013 - Gældende
SU - dobbeltforsørgelse udelukket - forskellen på lønnet studenterjob og løn under uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9943 af 21/08/2013 - Gældende
SU – Tilbagebetaling – Forlængelse af afdragsordning for SU-lån – Særlige grunde
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10036 af 21/08/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - retlig interesse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9979 af 20/08/2013 - Gældende
Afgørelse af klage - Ikke-landbrugsanvendelse af et areal
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9417 af 20/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00513
Justitsministeriet
KEN nr 9545 af 19/08/2013 - Gældende
SU - handicaptillæg - oplysninger om behandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9981 af 16/08/2013 - Gældende
Afgørelse af klage - Inddragelse af fiskeritilladelse og tildeling af point til fiskerilicensindehaver i forbindelse med IUU-fiskeri
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9980 af 16/08/2013 - Gældende
Afgørelse af klage - Tildeling af point til fører af fiskerfartøj i forbindelse med IUU-fiskeri
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9461 af 16/08/2013 - Gældende
Kendelse 42.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9973 af 15/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9879 af 15/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. august 2013 – Børnesammenføring – Barn under 15 år – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9578 af 15/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9561 af 15/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. august 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Offentlig hjælp
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9927 af 14/08/2013 - Gældende
SU – Handicaptillæg – Klagefrist – Undskyldelige omstændigheder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9957 af 14/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 14. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9930 af 14/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 14. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9886 af 08/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 8. august 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Aktuel beskæftigelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9577 af 08/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 8. august 2013 – Bortfald – Opgivelse af bopæl i Danmark – Dispensation fra Bortfald
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9576 af 08/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 8. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet – Oprindeligt familieliv
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9999 af 07/08/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 a – godtgørelse til efterladte, nævnets j.nr. 12-520-23762
Justitsministeriet
KEN nr 9975 af 07/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. august 2013 – Børnesammenføring – Aldersgrænse på 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9967 af 07/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. august 2013 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9932 af 07/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. august 2013 – Børnesammenføring – Børn over 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9931 af 07/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet – Oprindeligt samliv
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9881 af 07/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. august 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9963 af 06/08/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. august 2013 – Erhverv – Positivlisten – For lav løn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9559 af 25/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. juli 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet – EU-retten
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9895 af 17/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. juli 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet - Ulovligt arbejde
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9383 af 16/07/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00502
Justitsministeriet
KEN nr 9911 af 15/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. juli 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10009 af 11/07/2013 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - Tortgodtgørelse i sager vedrørende forbrydelser mod kønssædeligheden, nævnets j.nr. 13-520-00070
Justitsministeriet
KEN nr 9354 af 09/07/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00496
Justitsministeriet
KEN nr 9352 af 08/07/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00497
Justitsministeriet
KEN nr 9431 af 05/07/2013 - Gældende
SU - ansøgningsskema i minSU - fortolkning af ansøgningen - udeboendesats på skolehjem
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9969 af 05/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. juli 2013 – Studie – Forlængelse – Arbejdet for meget
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9961 af 05/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. juli 2013 – Studie – Forlængelse – Arbejde i strid med arbejdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9890 af 05/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. juli 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Arbejde væsentligt omfang
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9889 af 05/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. juli 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Uddannelse 0 point
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9630 af 04/07/2013 - Gældende
Hjemvisning af påbud om løft i dagligvarebutik
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9432 af 04/07/2013 - Gældende
SU - ansøgningsfrist - tilbagevirkende kraft - anmodning om dispensation fra SU-loven pga. særlige forhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9974 af 04/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 04. juli 2013 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9892 af 04/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. juli 2013 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9946 af 03/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juli 2013 – Bortfald – Opgivelse af bopæl i Danmark - Genopdragelsesrejser
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9900 af 03/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juli 2013 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9898 af 03/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juli 2013 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9880 af 03/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juli 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9613 af 03/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juli 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9575 af 03/07/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juli 2013 – Børnesammenføring – Barn over 15 år – Ganske særlige grunde
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9348 af 03/07/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00488
Justitsministeriet
KEN nr 9619 af 02/07/2013 - Gældende
Sikring af arbejdssted ved højfrekvent limningsstation
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9355 af 02/07/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00498
Justitsministeriet
KEN nr 9632 af 01/07/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om elektrisk strøm
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9634 af 01/07/2013 - Gældende
Påbud om at virksomheden skal sikre, at ingen i virksomheden udsættes for støjbelastning over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C) samt rådgiverpåbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9633 af 01/07/2013 - Gældende
Påbud om at imødegå ulykkesrisiko i form af klemningsfare ved anvendelse af maskine samt påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9631 af 28/06/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om løft af borger på ældrehjem
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9757 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-13 om efterværn - varetægtssurrogat - alternativ afsoning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9756 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-13 om hjemgivelsesperiode - hjemgivelse - anbringelsesgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9755 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 95-13 om efterværn - personkreds - positiv udvikling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9754 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-13 om kompetence - processuel beslutning - forældre - undersøgelse - afgørelse - børnefaglig undersøgelse - oplysningsgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9753 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 93-13 om nævnets kompetence - valg af aflastningssted - ændring af aflastningssted - faktisk forvaltningsvirksomhed - væsentlig personlig betydning - religionsfrihed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9750 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - tilskadekomst i arbejde med løntilskud
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9749 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-13 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - under uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9748 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-13 om mellemkommunal refusion - førtidspension - opholdssted - forsorgshjem
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9746 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-13 om tabt arbejdsfortjeneste - beregning - ydelsesloft - overgangsregler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9745 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 85-13 om aflastningsordning - merudgiftsydelse - børn - særlig behov
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9744 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 84-13 om beboerindskudslån - merudgiftsydelse - boligskift - lejebolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9743 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 83-13 om bil - trivselsmæssigt grundlag - behandlingsmuligheder - vægttab - merudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9742 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-13 om kontanthjælp - indtægt - fradrag - modregning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9741 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 81-13 om kontanthjælp - social begivenhed - ansøgningstidspunkt - enkeltudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9740 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 80-13 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - arbejdsskade - anmeldelse - afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9739 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-13 om sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig - arbejdsgiverrefusion - dispensation - SDPI - NemRefusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9434 af 27/06/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - fribeløb - slutlån - god tro
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9897 af 27/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. juni 2013 – Ægtefællesammenføring – Tvangsægteskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9887 af 27/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. juni 2013 – Ægtefællesammenføring – Boligkravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9378 af 27/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. juni 2013 – Familiesammenføring med andre – Søskende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9435 af 26/06/2013 - Gældende
SU - handicaptillæg - klagefrist - fristoverskridelse undskyldelig - særlige vanskeligheder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9433 af 25/06/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - fribeløb - studieaktivitet - god tro
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10001 af 25/06/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – lovens område, nævnets j.nr. 13-520-00664
Justitsministeriet
KEN nr 9894 af 25/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. juni 2013 – Ægtefællesammenføring – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9893 af 25/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. juni 2013 – Ægtefællesammenføring – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9916 af 20/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. oktober 2013 – Medfølgende familie – Til personer med opholdstilladelse på baggrund af studier – Jobsøgningsperiode
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9914 af 20/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. juni 2013 – Erhverv – Væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn – Landbrugsmedhjælper
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9554 af 20/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. juni 2013 – Medfølgende familie – Til personer med opholdstilladelse på baggrund af studier - Samlever
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9553 af 20/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. juni 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10045 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10044 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9902 af 18/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. juni 2013 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9901 af 18/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. juni 2013 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9896 af 18/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. juni 2013 – Bortfald – Opgivelse af bopæl i Danmark
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9302 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00464
Justitsministeriet
KEN nr 9301 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00463
Justitsministeriet
KEN nr 9285 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00481
Justitsministeriet
KEN nr 9284 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00469
Justitsministeriet
KEN nr 9283 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00465
Justitsministeriet
KEN nr 9282 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00462
Justitsministeriet
KEN nr 9281 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00452
Justitsministeriet
KEN nr 9280 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00448
Justitsministeriet
KEN nr 9279 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00443
Justitsministeriet
KEN nr 9270 af 17/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00486
Justitsministeriet
KEN nr 9269 af 17/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00485
Justitsministeriet
KEN nr 9268 af 17/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00483
Justitsministeriet
KEN nr 9460 af 14/06/2013 - Gældende
Kendelse 56.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9426 af 14/06/2013 - Gældende
SU - udlandsstipendium - supplerende stipendium
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9557 af 13/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. juni 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9369 af 13/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. juni 2013 – Børnesammenføring – Barn over 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9430 af 12/06/2013 - Gældende
SU - ansøgningstidspunkt - uddannelsesskift - tilbagebetaling ved afbrud af uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9429 af 12/06/2013 - Gældende
SU - uddannelse i udlandet - EU-retten - udenlandsk statsborger - ægtefælle til dansk statsborger - ret til SU til mere end én uddannelse i udlandet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9428 af 12/06/2013 - Gældende
SU - tillæg på baggrund af forældreindkomst - længerevarende sygdom - årsagssammenhæng
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9427 af 12/06/2013 - Gældende
SU - ansøgningstidspunkt - uddannelsesskift - ansøgning med tilbagevirkende kraft
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9425 af 12/06/2013 - Gældende
SU - opsigelse af SU-lån - tilbageførsel af fordring fra SKAT - ankenævnets kompetence - klagefrist
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10047 af 12/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansættelse - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9415 af 10/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. juni 2013 – Ægtefællesammenføring - Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9405 af 10/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. juni 2013 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9254 af 07/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00477
Justitsministeriet
KEN nr 9389 af 06/06/2013 - Gældende
Kendelse 38.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9386 af 06/06/2013 - Gældende
Kendelse 33.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9385 af 06/06/2013 - Gældende
Kendelse 32.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 10019 af 04/06/2013 - Gældende
Afgørelse af klage - Afslag på ansøgning om dispensation fra forbuddet mod at udstille og fremvise halekuperede hunde i Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10012 af 04/06/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – særligt om tings- og formueskade, Erstatningsnævnets j.nr. 13-520-00204
Justitsministeriet
KEN nr 9560 af 03/06/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. juni 2013 – Ægtefællesammenføring – Tvangsægteskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9626 af 31/05/2013 - Gældende
Påbud om at planlægge og tilrettelægge arbejdet med ultralydsscanning af patienter
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9424 af 31/05/2013 - Gældende
SU - uddannelse i udlandet - ankenævnets kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9421 af 31/05/2013 - Gældende
SU - handicaptillæg - vurdering af sagens oplysninger - om betydningen af tildelt specialpædagogisk støtte
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9738 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - forsørgelse - kontanthjælp - tilskadekomst - virksomhedspraktik
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9736 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 76-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning til ordinært arbejdsmarked - social ydelse - kortvarig ansættelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9735 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 75-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9734 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9733 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-13 om arbejdsskade - varigt mén - bagatelgrænse - minimumsmén - forværring af forudbestående
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9732 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-13 om arbejdsskade - tænder - fradrag - forudbestående - behandlingsbehov
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9731 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-13 om arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9730 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-13 om sygedagpenge - beregning - selvstændig erhvervsdrivende - ophør
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9726 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 66-13 om mellemkommunal refusion - efterværn - botilbud for voksne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9625 af 30/05/2013 - Gældende
Påbud om straks at standse arbejdet på et tag indtil sikring mod nedstyrtningsfare er foretaget
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9581 af 30/05/2013 - Gældende
Sikring af arbejdssted imod nedstyrtning og gennemstyrtning fra tag
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9582 af 30/05/2013 - Gældende
Sikring af anvendelsen af UV-anlæg
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10049 af 29/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - religion og tro - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10008 af 29/05/2013 - Gældende
Offererstatningslovens 17 – Om statens indtræden i skadelidtes krav mod skadevolderen, nævnets j.nr. 13-520-00251
Justitsministeriet
KEN nr 9925 af 28/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00472
Justitsministeriet
KEN nr 9402 af 28/05/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. maj 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9556 af 27/05/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. maj 2013 – Administrativ udvisning – EU-borger
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9411 af 27/05/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. maj 2013 – Nægtelse af forlængelse eller inddragelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9403 af 27/05/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. maj 2013 – Ægtefællesammenføring – Boligkravet.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9241 af 27/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00441
Justitsministeriet
KEN nr 9240 af 27/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00468
Justitsministeriet
KEN nr 9224 af 22/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00454
Justitsministeriet
KEN nr 9237 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00447
Justitsministeriet
KEN nr 9236 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00439
Justitsministeriet
KEN nr 9235 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00435
Justitsministeriet
KEN nr 9234 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00434
Justitsministeriet
KEN nr 9233 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00433
Justitsministeriet
KEN nr 9232 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00432
Justitsministeriet
KEN nr 9231 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00429
Justitsministeriet
KEN nr 9227 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00467
Justitsministeriet
KEN nr 9226 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00458
Justitsministeriet
KEN nr 9225 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00466
Justitsministeriet
KEN nr 9223 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00440
Justitsministeriet
KEN nr 9222 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00438
Justitsministeriet
KEN nr 9221 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00437
Justitsministeriet
KEN nr 9220 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00436
Justitsministeriet
KEN nr 9219 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00430
Justitsministeriet
KEN nr 9392 af 15/05/2013 - Gældende
Kendelse 20.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9422 af 15/05/2013 - Gældende
SU - administration af SU-lån - forlængelse af tilbagebetalingsperiode
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9390 af 13/05/2013 - Gældende
Kendelse 30.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9212 af 13/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00461
Justitsministeriet
KEN nr 10035 af 08/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10034 af 08/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - kompetence - fagretlig - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10033 af 08/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10032 af 08/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9201 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00459
Justitsministeriet
KEN nr 9200 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00457
Justitsministeriet
KEN nr 9199 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00456
Justitsministeriet
KEN nr 9198 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00455
Justitsministeriet
KEN nr 9197 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00453
Justitsministeriet
KEN nr 9196 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00451
Justitsministeriet
KEN nr 9195 af 06/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00450
Justitsministeriet
KEN nr 9629 af 03/05/2013 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at inddrage sygefravær i en virksomheds arbejdspladsvurdering (APV)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9571 af 03/05/2013 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om nedbrydningsarbejde og brand i silo
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9627 af 02/05/2013 - Gældende
Arbejdspladsvurderingens (APV) tilgængelighed for Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9628 af 02/05/2013 - Gældende
Sikring af ekstern håndværkers arbejde på byggeplads er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9617 af 01/05/2013 - Gældende
Påbud om at sikre at der ikke ryges på en kostskole
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9191 af 01/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00449
Justitsministeriet
KEN nr 9190 af 01/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00444
Justitsministeriet
KEN nr 9725 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 65-13 om arbejdsskade - erhvervssygdom - personalemæssige tiltag - proportionalitet - pædagog - anklage - grænseoverskridende aktiv adfærd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9724 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-13 om børne- og ungeydelse – børnetilskud – faktisk ophold her i landet – opholdstilladelse - folkeregisteradresse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9723 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-13 om seniorjob - inddragelse af borger - indhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9722 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9721 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 61-13 om kontanthjælp - engangsydelse - beregning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9720 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 60-13 om merudgift - personkreds - funktionsnedsættelse - deformiteter - beklædning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9719 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-13 om forbrugsgode - sædvanligt indbo - smartphone - elektroniske hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9718 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 58-13 om hjælpemidler - merudgifter - kørestole - fritidsbeskæftigelse - sport - sportsudstyr
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9717 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 57-13 om merudgifter til voksne - subsidiær - befordringsudgifter - transport - egenbetaling - fysioterapeutisk behandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9716 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-13 om merudgifter til voksne - udmåling - transport - befordring - behandling - sektoransvar
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9715 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 55-13 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - merudgiftsydelse - sektoransvar
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10059 af 29/04/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der er idømt 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. til dels § 21, er valgbar. (Valgbarhedsnævnets afgørelse af 29. april 2013)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9372 af 29/04/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 29. april 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10031 af 24/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10030 af 24/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10029 af 24/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9408 af 23/04/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. april 2013 – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9189 af 23/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00445
Justitsministeriet
KEN nr 9391 af 19/04/2013 - Gældende
Kendelse 37.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9370 af 19/04/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. april 2013 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9182 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00413
Justitsministeriet
KEN nr 9181 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 12-70-00391
Justitsministeriet
KEN nr 9180 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00366-2
Justitsministeriet
KEN nr 9179 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00425
Justitsministeriet
KEN nr 9178 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00407
Justitsministeriet
KEN nr 9177 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00411
Justitsministeriet
KEN nr 9176 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00417
Justitsministeriet
KEN nr 9175 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00414
Justitsministeriet
KEN nr 9174 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00355
Justitsministeriet
KEN nr 9173 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00421
Justitsministeriet
KEN nr 9172 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00420
Justitsministeriet
KEN nr 9171 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00419
Justitsministeriet
KEN nr 9159 af 15/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00442
Justitsministeriet
KEN nr 10028 af 10/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10027 af 10/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9255 af 03/04/2013 - Gældende
Afgørelse af klage - Indskærpelse for temperaturer og manglende anmeldelse af ejerskifte til Fødevarestyrelsen fastholdes
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9982 af 03/04/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - Egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 13-520-24956
Justitsministeriet
KEN nr 9714 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 54-13 om efterregulering - tilbagebetaling - økonomisk friplads - udbetaling af erstatning - erhvervsevnetabserstatning - kapitalindkomst
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9709 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-13 om borgerstyret personlig assistance - BPA-ordningen - prøvelsesadgang - udmåling - hjemmehjælp - rask ægtefælle
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9707 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-13 om mellemkommunal refusion - skånejob - støttetimer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9705 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-13 om sygedagpenge - beregning - eneanpartshaver - lønmodtager
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9703 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-13 om sygedagpenge - varighedsbegrænsning - arbejdsskadesag - hjemvisning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9702 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 42-13 om tilbagebetaling - sygedagpenge - erstatning for løn - dobbelt forsørgelse - bortvisning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9701 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 41-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9699 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-13 om kontanthjælp - uddannelse - SU - kursus - AMU
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9698 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 38-13 om kontanthjælp - uddannelse - elevforløb - læreplads
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9697 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 37-13 om kontanthjælp - nordisk statsborger - social begivenhed - arbejdstager
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9696 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-13 om kontanthjælp - forsørgelsespligt - social begivenhed - familiesammenføring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9141 af 02/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00367
Justitsministeriet
KEN nr 9347 af 27/03/2013 - Gældende
SPS - ungdomsuddannelse - støttetimer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9323 af 27/03/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - foreløbig udbetalt og endelig tildelt støtte - ændring af indkomstopgørelse ved SKAT
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9314 af 27/03/2013 - Gældende
SU - renter i sagsbehandlingstid - opsættende virkning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9313 af 27/03/2013 - Gældende
SU - EU-retten - ægteskab med dansk statsborger indgået efter indrejse til Danmark - C-59/85 Reed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9311 af 27/03/2013 - Gældende
SU - mellemste eller højeste fribeløb - ferieperiode - spørgsmål om at gennemgå uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9472 af 22/03/2013 - Gældende
Etablering af nødvendige foranstaltninger for psykisk førstehjælp ifm. alvorlige ulykker
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9471 af 22/03/2013 - Gældende
Hjemvisning af påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver (p-enheder) mv.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10007 af 22/03/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1, særligt om årsagssammenhæng og påregnelighed, nævnets j.nr. 12-520-24696
Justitsministeriet
KEN nr 9473 af 21/03/2013 - Gældende
Afslag på ansøgning om autorisation på alle områder
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9277 af 20/03/2013 - Gældende
Kendelse 25.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 10026 af 20/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10025 af 20/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9154 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00406
Justitsministeriet
KEN nr 9153 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr.12-70-00384
Justitsministeriet
KEN nr 9152 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00383
Justitsministeriet
KEN nr 9151 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00389
Justitsministeriet
KEN nr 9150 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00387
Justitsministeriet
KEN nr 9149 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00382
Justitsministeriet
KEN nr 9148 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00381
Justitsministeriet
KEN nr 9147 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00373
Justitsministeriet
KEN nr 9145 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00386
Justitsministeriet
KEN nr 9144 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00385
Justitsministeriet
KEN nr 9143 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00380
Justitsministeriet
KEN nr 9142 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00372
Justitsministeriet
KEN nr 9107 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00397
Justitsministeriet
KEN nr 9105 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00409
Justitsministeriet
KEN nr 9104 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00408
Justitsministeriet
KEN nr 9103 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00404
Justitsministeriet
KEN nr 9102 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00397
Justitsministeriet
KEN nr 9101 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00395
Justitsministeriet
KEN nr 9100 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00394
Justitsministeriet
KEN nr 9099 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00362
Justitsministeriet
KEN nr 9278 af 18/03/2013 - Gældende
Kendelse 24.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9373 af 18/03/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. marts 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9106 af 15/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00426
Justitsministeriet
KEN nr 10024 af 13/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - kommuner - kompetence - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9381 af 13/03/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. marts 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9093 af 13/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00431
Justitsministeriet
KEN nr 9572 af 11/03/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. marts 2013 - Ægtefællesammenføring - Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse - Krav om bestået Prøve i Dansk 1
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9275 af 11/03/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. marts 2013 – Ægtefællesammenføring – Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9092 af 11/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00427
Justitsministeriet
KEN nr 9090 af 11/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00428
Justitsministeriet
KEN nr 10046 af 06/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - etnisk oprindelse - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10042 af 06/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9274 af 04/03/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. marts 2013 – Studie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9327 af 01/03/2013 - Gældende
Påbud om at anvende effektiv procesudsugning ved spartelopgaver med styrenholdige spartelprodukter i slibehallen, så forholdende er sundhedsmæssigt forsvarlige
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9318 af 28/02/2013 - Gældende
Arbejdsgiver skulle sikre den fornødne instruktion og oplæring, samt føre effektivt tilsyn med de ansatte
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9345 af 28/02/2013 - Gældende
Afslag på ansøgning om en dispensation fra kravet om uddannelse ved svejsning
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9684 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse om 24-13 arbejdsskade - varigt mén - samme udsættelse - flere skader - skuldertendinit - tennisalbue
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9693 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 33-13 om boligindretning - boligskift - anvisning af anden bolig - fysisk funktionsnedsættelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9692 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-13 om hjælpemiddel - ernæringspræparat - fortykningsmiddel - synkebesvær - luftveje - sektoransvar
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9691 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-13 om økonomisk støtte - forældremyndighed - biologisk - forsørgelsespligt - værge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9690 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-13 om tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - tidligere bruttoindtægt - seneste lønindtægt
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9688 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 28-13 om merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr - afholdelse af ferie - aflastning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9686 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-13 om sygedagpenge - refusion - SDPI - anmeldelsesfrist - helligdag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9685 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-13 om arbejdsskade - oplysningspligt - videooptagelser - facebook - persondataloven - mèn - erhvervsevnetab
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10055 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-13 om tabt arbejdsfortjeneste - diabetes - insulinpumpe - skole - sektoransvarlighedsprincip
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10054 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-13 om hjælpemidler - bil - leasing - afgiftsfritagelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10002 af 28/02/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – lovens område, nævnets j.nr. 12-520-24178
Justitsministeriet
KEN nr 9326 af 27/02/2013 - Gældende
Ophævelse af påbud om rygning indendørs på et hotel
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10015 af 27/02/2013 - Gældende
SU - handicaptillæg - behandlingsmuligheder - vurdering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10023 af 27/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9379 af 27/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. februar 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet – EU-borger
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9376 af 27/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. februar 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet – Ulovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9965 af 21/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 21. februar 2013 – Religiøse forkyndere - Indvandringsprøven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9983 af 19/02/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 26 a – godtgørelse til efterladte, nævnets j.nr. 13-520-24793/13-520-24794
Justitsministeriet
KEN nr 9073 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00303
Justitsministeriet
KEN nr 9072 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00343
Justitsministeriet
KEN nr 9071 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00392
Justitsministeriet
KEN nr 9070 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00360
Justitsministeriet
KEN nr 9069 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00361
Justitsministeriet
KEN nr 9068 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00354
Justitsministeriet
KEN nr 9067 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00402
Justitsministeriet
KEN nr 9065 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00403
Justitsministeriet
KEN nr 9064 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00363
Justitsministeriet
KEN nr 9063 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00359
Justitsministeriet
KEN nr 9062 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00352
Justitsministeriet
KEN nr 9061 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00340
Justitsministeriet
KEN nr 9060 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00423
Justitsministeriet
KEN nr 9970 af 14/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 14. februar 2013 – Erhverv – Alm. lønarbejde – Kok
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9054 af 13/02/2013 - Gældende
Kendelse 35.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 9371 af 13/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. februar 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9272 af 13/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. februar 2013 – Ægtefællesammenføring - Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9271 af 13/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. februar 2013 – Ægtefællesammenføring - Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9052 af 13/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00422
Justitsministeriet
KEN nr 9247 af 11/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. februar 2013 – Ægtefællesammenføring – Samliv på fælles bopæl
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9049 af 07/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00418
Justitsministeriet
KEN nr 10022 af 06/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9409 af 05/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. februar 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9407 af 05/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. februar 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9997 af 04/02/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a - Egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 12-520-22386
Justitsministeriet
KEN nr 9410 af 04/02/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. februar 2013 – Ægtefællesammenføring – Karenstid for kriminelle forhold begået mod tidligere ægtefælle
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9046 af 04/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00416
Justitsministeriet
KEN nr 9343 af 01/02/2013 - Gældende
Støj fra multisav og partshøring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9342 af 01/02/2013 - Gældende
Forebygge vold og trusler ved alenearbejde på sikrede afdelinger
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9139 af 31/01/2013 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9341 af 31/01/2013 - Gældende
Unge – afslag på dispensation om forhøjelse af den ugentlige arbejdstid for unge under 15 år
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9683 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetabserstatning - årsløn - børn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9682 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn - blandede vagter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9681 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 21-13 om efterværn - ændring af anbringelsessted - klage - opsættende virkning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9676 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-13 om familiebehandling - økonomisk støtte - tabt arbejdsfortjeneste
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9673 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-13 om boligindretning - ansøgningstidspunkt - iværksættelse - ansøgning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9669 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9671 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9670 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - delebil
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9657 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 8-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9680 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 20-13 om sygedagpenge - refusion - § 56-ordning - delvis sygemelding
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9679 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 19-13 om kontanthjælp - sanktioner - afvisning af tilbud - tidspunkt - ophør af hjælp
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9678 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-13 om kontanthjælp - tilbagebetaling - kortere tid - formue - bolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9677 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 17-13 om ledighedsydelse - fradrag - svagelighedspension - tjenestemænd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9675 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-13 om hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9674 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 14-13 om hjælpemiddel - teststrimler - tabletbehandlet diabetiker
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9972 af 31/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 31. januar 2013 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9380 af 31/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 31. januar 2013 – Ægtefællesammenføring – Samliv på fælles bopæl
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9340 af 30/01/2013 - Gældende
Hjemvisning af sag på grund af hjemmelsmangler
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9344 af 30/01/2013 - Gældende
Ophævelse af påbud om ikke at ryge indendørs på café
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9375 af 30/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 30. januar 2013 – Administrativ udvisning – Kriminalitet – Ulovligt arbejde/EU-retten
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9040 af 29/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00415
Justitsministeriet
KEN nr 9952 af 28/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9404 af 28/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2013 – Ægtefællesammenføring – tvangsægteskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9400 af 28/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2013 – Familiesammenføring med andre - Søskende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9377 af 28/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse - Inddragelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9966 af 25/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. januar 2013 – Bortfald – Opgivelse af bopæl i Danmark
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9412 af 25/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. januar 2013 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9374 af 25/01/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 25. januar 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 2
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9038 af 25/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00412
Justitsministeriet