Søgeresultat


Søgningen fandt 45 dokumenter.

ELI: http://www.retsinformation.dk/eli/afgoerelse/ken/2013/12 
KEN nr 9945 af 20/12/2013 - Gældende
SU – tilbagebetalingsordninger – rykkerskrivelser- gebyrer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9940 af 20/12/2013 - Gældende
SU – ansøgningsfrist - vejledning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9929 af 20/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00591
Justitsministeriet
KEN nr 9844 af 20/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00590
Justitsministeriet
KEN nr 9816 af 19/12/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9986 af 19/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 6 a – egen skyld eller accept af risiko, nævnets j.nr. 13-520-02453
Justitsministeriet
KEN nr 9874 af 18/12/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 11104 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - fagretlig - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9575 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9574 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10038 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10037 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9611 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10266 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10265 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10264 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - fagretlig - afskedigelse - ej medhold - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9993 af 18/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 15, stk. 2 – udgifter afholdt af ansøgeren i anledning af sagen, nævnets j.nr. 13-520-01847
Justitsministeriet
KEN nr 9955 af 18/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. december 2013 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9933 af 18/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. december 2013 – Børnesammenføring – Barnets tarv
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9922 af 18/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. december 2013 – Børnesammenføring – Børn over 15 år
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9845 af 18/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00573
Justitsministeriet
KEN nr 9836 af 18/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00588
Justitsministeriet
KEN nr 9835 af 18/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00587
Justitsministeriet
KEN nr 9006 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00551
Justitsministeriet
KEN nr 9833 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00568
Justitsministeriet
KEN nr 9832 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00560
Justitsministeriet
KEN nr 9831 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00554
Justitsministeriet
KEN nr 9830 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00553
Justitsministeriet
KEN nr 9829 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00552
Justitsministeriet
KEN nr 9828 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00525
Justitsministeriet
KEN nr 9934 af 16/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2013 – Børnesammenføring – Børn under 15 år – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9924 af 16/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. december 2013 – Familiesammenføring med andre – Voksne børn til herboende forældre
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9222 af 12/12/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. december 2013 til et byråd)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9221 af 12/12/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af et byråd, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 55 a er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. december 2013 til et byråd)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9219 af 12/12/2013 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af en kommunalbestyrelse, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 12. december 2013 til en kommunalbestyrelse)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9793 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00493
Justitsministeriet
KEN nr 9792 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00487
Justitsministeriet
KEN nr 9791 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475
Justitsministeriet
KEN nr 9834 af 10/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00582
Justitsministeriet
KEN nr 9917 af 09/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. december 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Forsker
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9875 af 05/12/2013 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9920 af 05/12/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. december 2013 – Administrativ udvisning – Ulovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9991 af 04/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – særligt om lovens område, Erstatningsnævnets j.nr. 13-520-02099
Justitsministeriet
KEN nr 9987 af 04/12/2013 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – Lovens område, nævnets j.nr. 13-520-02381
Justitsministeriet
KEN nr 9788 af 02/12/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 125-13 om børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks - digital post - vejledningsforpligtelse
Beskæftigelsesministeriet