Søgeresultat


Søgningen fandt 83 dokumenter.

ELI: http://www.retsinformation.dk/eli/fob/2015 
FOU nr 2015.3401 - Gældende
Opfølgning til 2015-34. Uklar lovgivning på området for specialbørnehaver
Folketinget
FOU nr 2015.2102 - Gældende
Opfølgning nr. 2 til 2015-21. Borgernes ret til at anvende Offentlig Digital Post og modtagelseskapaciteten i postløsningen
Folketinget
FOU nr 2015.5301 - Gældende
Opfølgning til 2015-53. Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12
Folketinget
FOU nr 2015.5203 - Gældende
Opfølgning til 2015-52. Afslag på distributionstilskud til forenings blad – fortolkning af hjemmelsgrundlaget
Folketinget
FOU nr 2015.5401 - Gældende
Opfølgning til 2015-54. Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven
Folketinget
FOU nr 2015.3102 - Gældende
Opfølgning til 2015-31. Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse i udlandet – spørgsmål om offentlig anerkendelse i studielandet
Folketinget
FOU nr 2015.5801 - Gældende
Opfølgning til 2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte
Folketinget
FOU nr 2015.1002 - Gældende
Opfølgning til 2015-10. Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister
Folketinget
FOU nr 2015.5701 - Gældende
Opfølgning til 2015-57. Deltagelse i musikgruppe under ledighed kunne til enhver tid ske uden for normal arbejdstid og kunne derfor ikke begrunde afslag på dagpenge
Folketinget
FOU nr 2015.5202 - Gældende
Opfølgning til 2015-52. Afslag på distributionstilskud til forenings blad – fortolkning af hjemmelsgrundlaget
Folketinget
FOU nr 2015.3301 - Gældende
Opfølgning til 2015-33. Afslag på apotekers ansøgning om tilknytning til lægemiddelvirksomhed
Folketinget
FOU nr 2015.5201 - Gældende
Opfølgning til 2015-52. Afslag på distributionstilskud til forenings blad – fortolkning af hjemmelsgrundlaget
Folketinget
FOU nr 2015.2101 - Gældende
Opfølgning til 2015-21. Borgernes ret til at anvende Offentlig Digital Post og modtagelseskapaciteten i postløsningen
Folketinget
FOU nr 2015.4701 - Gældende
Opfølgning til 2015-47. Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller
Folketinget
FOU nr 2015.1001 - Gældende
Opfølgning til 2015-10. Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister
Folketinget
FOU nr 2015.4201 - Gældende
Opfølgning til 2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
FOU nr 2015.3101 - Gældende
Opfølgning til 2015-31. Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse i udlandet – spørgsmål om offentlig anerkendelse i studielandet
Folketinget
FOU nr 2015.2801 - Gældende
Opfølgning til 2015-28. Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse
Folketinget
FOU nr 2015.2501 - Gældende
Opfølgning til 2015-25. Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen
Folketinget
FOU nr 2015.64 - Gældende
2015-64. Kommune kunne lovligt etablere en vandresti ved aftale i stedet for ved ekspropriation
Folketinget
FOU nr 2015.63 - Gældende
2015-63. Annonce fra udlændingemyndighederne trykt i fire libanesiske aviser overholdt ikke reglerne for offentlige myndigheders vejledning af borgerne
Folketinget
FOU nr 2015.62 - Gældende
2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer
Folketinget
FOU nr 2015.61 - Gældende
2015-61. Revisionsselskabs klageberettigelse i sag om omkostningsgodtgørelse – personlig konkurs hos den godtgørelsesberettigede
Folketinget
FOU nr 2015.59 - Gældende
2015-59. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige
Folketinget
FOU nr 2015.60 - Gældende
2015-60. Tilliden til udlændingemyndighederne negativt påvirket i generel sag om forholdene i Eritrea (”Eritrea-sagen”)
Folketinget
FOU nr 2015.58 - Gældende
2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte
Folketinget
FOU nr 2015.53 - Gældende
2015-53. Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12
Folketinget
FOU nr 2015.57 - Gældende
2015-57. Deltagelse i musikgruppe under ledighed kunne til enhver tid ske uden for normal arbejdstid og kunne derfor ikke begrunde afslag på dagpenge
Folketinget
FOU nr 2015.56 - Gældende
2015-56. Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet
Folketinget
FOU nr 2015.55 - Gældende
2015-55. Indelåsning på patientstue – retssikkerhed og dokumentation
Folketinget
FOU nr 2015.51 - Gældende
2015-51. Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien
Folketinget
FOU nr 2015.54 - Gældende
2015-54. Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven
Folketinget
FOU nr 2015.52 - Gældende
2015-52. Afslag på distributionstilskud til forenings blad – fortolkning af hjemmelsgrundlaget
Folketinget
FOU nr 2015.50 - Gældende
2015-50. Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid
Folketinget
FOU nr 2015.49 - Gældende
2015-49. Telefonsamtale om en læges kritiske hjemmeside var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed
Folketinget
FOU nr 2015.48 - Gældende
2015-48. E-mails udvekslet mellem Forsvarsministerie og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
FOU nr 2015.47 - Gældende
2015-47. Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller
Folketinget
FOU nr 2015.46 - Gældende
2015-46. Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed
Folketinget
FOU nr 2015.45 - Gældende
2015-45. Klage over nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen ikke undersøgt af hensyn til ombudsmandsinstitutionens politiske neutralitet
Folketinget
FOU nr 2015.44 - Gældende
2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale
Folketinget
FOU nr 2015.40 - Gældende
2015-40. Regions etablering af parkeringsordning på hospitals område og delegation af ordningens administration til privat parkeringsselskab
Folketinget
FOU nr 2015.43 - Gældende
2015-43. Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt
Folketinget
FOU nr 2015.30 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
Folketinget
FOU nr 2015.41 - Gældende
2015-41. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin omfattet af offentlighedsloven
Folketinget
FOU nr 2015.42 - Gældende
2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
FOU nr 2015.39 - Gældende
2015-39. Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte
Folketinget
FOU nr 2015.29 - Gældende
2015-29. Justitsministeriets sagsbehandling i sager om bevarelse af dansk indfødsret
Folketinget
FOU nr 2015.34 - Gældende
2015-34. Uklar lovgivning på området for specialbørnehaver
Folketinget
FOU nr 2015.33 - Gældende
2015-33. Afslag på apotekers ansøgning om tilknytning til lægemiddelvirksomhed
Folketinget
FOU nr 2015.32 - Gældende
2015-32. Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar
Folketinget
FOU nr 2015.38 - Gældende
2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt
Folketinget
FOU nr 2015.37 - Gældende
2015-37. Dyreejeres partsstatus i Fødevarestyrelsens sager om overtrædelse af § 8, stk. 1, i lov om dyrlæger
Folketinget
FOU nr 2015.35 - Gældende
2015-35. Arbejdsgivere bliver part i Ankestyrelsens sag, hvis de klager over en afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade
Folketinget
FOU nr 2015.36 - Gældende
2015-36. Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside
Folketinget
FOU nr 2015.31 - Gældende
2015-31. Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse i udlandet – spørgsmål om offentlig anerkendelse i studielandet
Folketinget
FOU nr 2015.17 - Gældende
2015-17. Frit skolevalg på specialundervisningsområdet kan ikke nægtes alene på grund af prisen
Folketinget
FOU nr 2015.28 - Gældende
2015-28. Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse
Folketinget
FOU nr 2015.27 - Gældende
2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering
Folketinget
FOU nr 2015.26 - Gældende
2015-26. Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt
Folketinget
FOU nr 2015.24 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
Folketinget
FOU nr 2015.25 - Gældende
2015-25. Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen
Folketinget
FOU nr 2015.23 - Gældende
2015-23. Ekstrahering af oplysninger i internt dokument
Folketinget
FOU nr 2015.8 - Gældende
2015-8. Udsendelse af børn, der er anbragt i kommunens varetægt
Folketinget
FOU nr 2015.22 - Gældende
2015-22. Offentlig Digital Post skal indrettes i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige krav
Folketinget
FOU nr 2015.21 - Gældende
2015-21. Borgernes ret til at anvende Offentlig Digital Post og modtagelseskapaciteten i postløsningen
Folketinget
FOU nr 2015.20 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
Folketinget
FOU nr 2015.19 - Gældende
2015-19. Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt
Folketinget
FOU nr 2015.18 - Gældende
2015-18. Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed
Folketinget
FOU nr 2015.2 - Gældende
2015-2. Offentligt ansattes accept af invitationer. Vicehospitalsdirektør og ægtefælle til frokost hos pårørende
Folketinget
FOU nr 2015.16 - Gældende
2015-16. Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension
Folketinget
FOU nr 2015.14 - Gældende
2015-14. Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme
Folketinget
FOU nr 2015.15 - Gældende
2015-15. Tilbagekaldelse af begunstigende afgørelse om fritagelse for kommunal grundskyld. Tilbagevirkende kraft
Folketinget
FOU nr 2015.11 - Gældende
2015-11. Lange ophold på overbelagt akutinstitution
Folketinget
FOU nr 2015.12 - Gældende
2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse
Folketinget
FOU nr 2015.9 - Gældende
2015-9. Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
FOU nr 2015.13 - Gældende
2015-13. Retten til ikke at inkriminere sig selv
Folketinget
FOU nr 2015.7 - Gældende
2015-7. Krav til sagsoplysning i sager om dødsfald i kriminalforsorgens institutioner
Folketinget
FOU nr 2015.10 - Gældende
2015-10. Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister
Folketinget
FOU nr 2015.6 - Gældende
2015-6. Ankestyrelsen var part i en sag i Ligebehandlingsnævnet og varetog samtidig sekretariatsbetjeningen af nævnet i sagen. Myndighedsinhabilitet
Folketinget
FOU nr 2015.5 - Gældende
2015-5. Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt
Folketinget
FOU nr 2015.4 - Gældende
2015-4. Offentligt ansattes modtagelse af gaver mv. og deltagelse i arrangementer med privat ledsager
Folketinget
FOU nr 2015.3 - Gældende
2015-3. Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser
Folketinget
FOU nr 2015.1 - Gældende
2015-1. Afslag på anmodning om udtræk fra OIS (Den Offentlige Informationsserver) efter offentlighedslovens § 11
Folketinget