Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 122

Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af nazister

Fremsat af Jørgen Tved (FK) Berlau (FK) Kurt Frederiksen (FK) Preben Møller Hansen (FK)

den 17. februar 1988

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen, at træffe foranstaltninger, således

at alle fremmede statsborgere, som fra dansk område forherliger

nazistiske forbrydelser begået under den anden verdenskrig, udvises

til deres hjemland.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at i sager som den for nylig

fremkomne, hvor en tysk tidligere SS-mand, Thies Christophersen,

har medvirket til krigsforbrydelser i dødslejren Auschwitz og er

eftersøgt af de vesttyske myndigheder, skal de pågældende ikke på

nogen måde kunne opholde sig i Danmark.

Officielle noter

Ingen