Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 78

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg (Forsøgsdyr, der slippes løs)
Nr L 78 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19951205

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i to møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret under forudsætning af, at justitsministeren ved lovforslagets 2. behandling giver sikkerhed for, at de dyr, der slippes løs, ikke kommer til at lide.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i to møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret dels skriftligt, dels i samråd.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) har herunder noteret sig ministerens tilkendegivelser om, at lovforslaget ikke indebærer nogen ændring i den praksis, som Dyreforsøgstilsynet hidtil har anvendt vedrørende forsøg med dyr, der slippes løs. Flertallet går herefter ud fra, at lovforslaget udelukkende vedrører forsøgsdyr, der har været indfanget og derefter slippes løs, og ikke er en følge af anden lovgivning vedrørende f.eks. forsøg med kemiske stoffer. Flertallet forudsætter endvidere, at forsøgsdyr, der slippes løs, ikke har smerte, lidelse, angst eller varigt men, og at der gives en rimelig garanti for, at de ikke efterfølgende belastes som følge af forsøget.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen