Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 232 

 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed 

 og administration på det sociale område. (Styrkelse af den særlige støtte 

 til børn og unge og om dispensationsadgang ved nedsættelse af børn og 

 unge-udvalg). 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 6773 

 Lovf som fremsat       Till.A 6720 

 1.beh 13/4 2000       FF   6613 

 Betænkning 18/5 2000     Till.B 1270 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1282 

 2.beh 23/5 2000       FF   8392 

 3.beh 26/5 2000       FF   8729 

 Lovf som vedt        Till.C 956 

 Lov nr 466 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) René Skau Björnsson (S), Erik Larsen (V), Jens 

 Heimburger (KF), Villy Søvndal (SF), Inge Refshauge (DF), Yvonne Herløv 

 Andersen (CD), Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Tove Videbæk 

 (KRF) 

 og Tom Behnke (FRI). 

 Andre medlemmer: Tove Fergo (V). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer serviceloven og retssikkerhedsloven. 

 Ændringerne i serviceloven vedrører reglerne om særlig 

 støtte til børn og unge, og ændringerne i 

 retssikkerhedsloven vedrører reglerne om nedsættelse af 

 børn og unge-udvalg. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med 

 lovforslaget var at sikre, at støtte til børn og unge med 

 særlige behov ydes til barnets bedste, og at understrege 

 betydningen af en tidlig indsats og stabile 

 anbringelsesforhold. 

 Baggrunden for fremsættelsen af forslaget var den løbende 

 debat om, hvorvidt samfundets indsats over for børn og 

 unge, der har brug for støtte, er tilstrækkelig, og om børn 

 og unges retssikkerhed og dermed retsbeskyttelse er 

 tilstrækkelig sikret. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF og 

 FRI) mod 3 (Inge Dahl-Sørensen (V), Tove Fergo (V) og Frank Dahlgaard (UP)); 

 1 (Karsten Nonbo (V)) stemte hverken for eller imod.