Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 254 

 Forslag til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

 Af undervisningsministeren (Margrethe Vestager). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 7220 

 Lovf som fremsat       Till.A 7193 

 1.beh 14/4 2000       FF   6707 

 Betænkning 16/5 2000     Till.B 1075 

 2.beh 23/5 2000       FF   8407 

 3.beh 26/5 2000       FF   8736 

 Lovf som vedt        Till.C 1064 

 Lov nr 490 af 31. maj 2000. 

 Beh sammen: L 250, L 251, L 252, L 253, L 254 og L 255. 

 Ordførere: (1.beh) Carsten Hansen (S), Gitte Lillelund Bech (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Aage Frandsen (SF), Christian H. Hansen (DF), Susanne 

 Clemensen (CD), Dorit Myltoft (RV), Søren Kolstrup (EL), Tove Videbæk (KRF) 

 og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven etablerer en støtteordning til voksne beskæftigedes 

 uddannelse på folkeskoleniveau, til gymnasial uddannelse og 

 til videreuddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat sammen med L 250-253 og L 255 

 og var et led i opfølgningen på aftalen om finansloven for 

 2000 om en voksen- og efteruddannelsesreform, indgået i 

 november 1999. 

 Baggrunden for lovforslaget om statens 

 voksenuddannelsesstøtte (SVU) var at skabe rammer, som 

 sikrer, at voksne har adgang til at lære og udvikle 

 kompetencer gennem hele livet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (S, SF, CD, RV og EL) mod 44 (V, KF, 

 DF, KRF, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).