Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 52 

 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og ligningsloven. (Uændret 

 personfradrag i 2001 for personer over 18 år m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 11/10 2000    Till.A 1477 

 Lovf som fremsat       Till.A 1471 

 1.beh 31/10 2000       FF   713 

 Betænkning 30/11 2000    Till.B 179 

 2.beh 5/12 2000       FF   2131 

 Tillægsbet 6/12 2000     Till.B 249 

 3.beh 15/12 2000       FF   2799 

 Lovf som vedt        Till.C 284 

 Lov nr 1291 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Mariann Fischer Boel (V), Eva 

 Møller (KF), Aage Frandsen (SF), Poul Nødgaard (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven medfører, at personfradraget for personer over 18 år 

 fastholdes uændret fra 2000 til 2001. Endvidere afskaffer 

 loven en afrundingsregel, der anvendes ved beregning af 

 skatteloftnedslaget, samt korrigerer kommunernes 

 udskrivningsgrundlag. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 fastfrysningen af personfradraget havde til formål at 

 finansiere lovforslagene om bl.a. forbedringer af 

 personlige tillæg, varmetillæg m.v. for pensionister med 

 små indkomster og nedsættelse af bidraget til 

 arbejdsløshedsforsikringen. Ændringerne indgik som en del 

 af finanslovaftalen for 2001 mellem regeringen, SF og EL. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 ændringsforslag om afskaffelse af en afrundningsregel, der 

 blev anvendt ved beregning af skatteloftnedslaget, samt om 

 korrektion af kommunernes udskrivningsgrundlag som følge af 

 indførelse af en særlig bonus til lærlinge. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 54 (V, KF, DF, 

 CD, KRF, FRI, Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)).