Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 136 

 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love. 

 (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.). 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 15/12 2000    Till.A 3120 

 Lovf som fremsat       Till.A 3082 

 1.beh 25/1 01        FF   3736 

 Betænkning 22/03 01     Till.B 789 

 2.beh 27/3 01        FF   5694 

 3.beh 3/4 01         FF   6072 

 Lovf som vedt        Till.C 464 

 Lov nr 284 af 25. april 2001. 

 Beh sammen: L 135, L 136 og L 137. 

 Ordførere: (1.beh) Jørn Pedersen (S), Erik Larsen (V), Pia Christmas-Møller 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Børge Klit Johansen (KRF) og Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører rettigheder og vilkår for personer i 

 fleksjob, som i videst muligt omfang svarer til rettigheder 

 for andre personer på arbejdsmarkedet. Loven fastsætter 

 krav til undersøgelse af arbejdsevne og regler om 

 sagsbehandlingen i sager om revalidering og fleksjob. 

 Desuden præciserer loven, at beskæftigelse på ordinære 

 vilkår skal være forsøgt, før der tilbydes et fleksjob. 

 Loven hæver desuden satsen for ledighedsydelse og 

 forbedrer rettighederne for personer, der modtager denne 

 ydelse. 

 Baggrund: 

 Hensigten med lovforslaget var at styrke 

 formidlingsindsatsen, bl.a. ved at sørge for en mere 

 ensartet metode for vurdering af arbejdsevnen. 

 Lovforslaget var en del af aftalen mellem regeringen, V, 

 KF, SF, CD og KRF om en reform af førtidspensionen og det 

 rummelige arbejdsmarked. Reformen bestod desuden af L 135 

 og L 137, som er omtalt henholdsvis før og efter dette 

 lovforslag. Samlet skulle forslagene sikre en aktivrettet 

 indsats, så personer med arbejdsevne fik mulighed for at 

 arbejde. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 90 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF, Mogens 

 Andreasen (UP) og Kim Behnke (UP)) mod 11 (DF og EL).