Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 221 

 Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler. (Mulighed for 

 at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 30/4 03     Till.A 6842 

 Lovf som fremsat       Till.A 6825 

 1.beh 20/5 03        FF   9572 

 Betænkning 22/5 03      Till.B 1791 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1719 

 2.beh 27/5 03        FF   10072 

 Tillægsbet 28/5 03      Till.B 1798 

 Æf uden for tillægsbet        1904 

 3.beh 4/6 03         FF   10475 

 Lovf som vedt        Till.C 823 

 Lov nr 459 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Rikke Hvilshøj (V), Frode Sørensen (S), Colette L. 

 Brix (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Marianne Jelved 

 (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Erhvervsudvalget (ERU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 10 (SF 

 og EL).