Sagsforløb 2002/1 BF 100
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 100 

 Forslag til folketingsbeslutning om fuld statsrefusion af 

 overførselsindkomster. 

 Af Line Barfod (EL) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Vedrørende Beskæftigelsesministeriet. 

 Fremsat skr 25/2 03     Till.A 4228 

 Forsl som fremsat      Till.A 4226 

 1.beh 24/4 03        FF   8020 

 Ordførere: (1. beh) Søren Gade (V), Klaus Hækkerup (S), Uno Larsson (DF), 

 Knud Erik Kirkegaard (KF), Lene Garsdal (SF), Anders Samuelsen (RV), Line 

 Barfod (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at indføre 100 pct. 

 statsrefusion af alle overførselsindkomster, som blev 

 udbetalt af kommuner og amter. 

 Baggrund: 

 Forslagsstillerne ønskede en ændring af de gældende 

 regler om forskellige refusionstakster for forskellige 

 overførselsindkomster. Ifølge bemærkningerne var borgernes 

 retssikkerhed truet af det nuværende system, fordi det for 

 kommunerne havde forskellig økonomisk betydning, hvilken 

 indsats man valgte over for den enkelte.