Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 57 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af 

 danske repræsentanter til Europa-Parlamentet og lov om kommunale valg. 

 (Regulering af kandidaters deltagelse i stemmeoptællingen, tidligste frist 

 for indlevering af kandidatanmeldelser til folketingsvalg, seneste frist for 

 ændring af kommunalbestyrelsers og amtsråds medlemstal, præcisering af 

 tidspunktet for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelser 

 til kommunale valg m.v.). 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 5/11 03     Till.A 1939 

 Lovf som fremsat       Till.A 1912 

 1.beh 19/11 03        FF   1841 

 Betænkning 4/12 03      Till.B 336 

 2.beh 11/12 03        FF   3025 

 3.beh 16/12 03        FF   3392 

 Lovf som vedt        Till.C 189 

 Lov nr 1209 af 27. december 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Klaus Hækkerup (S), Birthe Skaarup 

 (DF), Else Theill Sørensen (KF), Lene Garsdal (SF) og Mogens Nørgård 

 Pedersen 

 (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 112 stemmer.