Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 101 

 Forslag til lov om dyrlæger. 

 Af fødevareministeren (Mariann Fischer Boel). 

 Fremsat skr 26/11 03     Till.A 3482 

 Lovf som fremsat       Till.A 3436 

 1.beh 10/12 03        FF   2947 

 Betænkning 21/4 04      Till.B 1307 

 2.beh 18/5 04        FF   10471 

 3.beh 27/5 04        FF   10974 

 Lovf som vedt        Till.C 672 

 Lov nr 433 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Henrik Dam Kristensen (S), Christian H. 

 Hansen (DF), Kristen Touborg (SF), Keld Albrechtsen (EL) og Mogens Nørgård 

 Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.