Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 120 

 Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om 

 dyreforsøg. (Markedsføringsforbud for kosmetiske midler, der er testet med 

 dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler 

 samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.). 

 Af miljøministeren (Hans Christian Schmidt). 

 Fremsat skr 18/12 03     Till.A 4501 

 Lovf som fremsat       Till.A 4474 

 1.beh 22/1 04        FF   4671 

 Betænkning 17/3 04      Till.B 1112 

 2.beh 13/4 04        FF   8260 

 3.beh 20/4 04        FF   8771 

 Lovf som vedt        Till.C 449 

 Lov nr 315 af 5. maj 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Inger Støjberg (V), Lone Møller (S), Jørn Dohrmann 

 (DF), Helle Sjelle (KF), Margrete Auken (SF), Keld Albrechtsen (EL) og 

 Mogens 

 Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 117 stemmer.