Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 145 

 Forslag til lov om skove. 

 Af miljøministeren (Hans Christian Schmidt). 

 Fremsat skr 28/1 04     Till.A 5428 

 Lovf som fremsat       Till.A 5278 

 1.beh 26/2 04        FF   6266 

 Betænkning 5/5 04      Till.B 1549 

 2.beh 18/5 04        FF   10497 

 Tillægsbet 19/5 04      Till.B 1953 

 3.beh 25/5 04        FF   10765 

 Lovf som vedt        Till.C 610 

 Lov nr 453 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Søren Gade (V), Jacob Buksti (S), Jørn Dohrmann (DF), 

 Helle Sjelle (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Elisabeth Gerner Nielsen 

 (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF, KF og KD) mod 44 (S, SF, RV og 

 EL).