Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 159 

 Forslag til lov om politiets virksomhed. 

 Af justitsministeren (Lene Espersen). 

 Fremsat skr 4/2 04      Till.A 5944 

 Lovf som fremsat       Till.A 5870 

 1.beh 26/2 04        FF   6225 

 Betænkning 13/5 04      Till.B 1814 

 2.beh 25/5 04        FF   10780 

 3.beh 27/5 04        FF   10977 

 Lovf som vedt        Till.C 703 

 Lov nr 444 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Per Kaalund (S), Per 

 Dalgaard (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Baastrup (SF), Elisabeth Arnold (RV), 

 Line Barfod (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 2 (EL); 7 

 (SF) stemte hverken for eller imod.