Den fulde tekst
L 40
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Ophævelse af revisionsbestemmelsen).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen ()).
Fremsat skr 20/10 04 Tillæg A 1173
Lovf som fremsat 20/10 04 Tillæg A 1169
1.beh 29/10 04 FF 780
Betænkning 1/12 04 Tillæg B 139
2.beh 10/12 04 FF 2791
Tillægsbet 15/12 04 Tillæg B 496
3.beh 16/12 04 FF 3115
Lovf som vedt 16/12 04 Tillæg C 95
Lov nr 1414 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Irene Simonsen (V), Jan Petersen (udpeget af S) (S), Bent Bøgsted (DF), Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Ida Jørgensen (RV), Mogens Nørgård (KD), Pia Boisen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Loven ophæver revisionsbestemmelsen om, at loven senest den 1. oktober 2004 skal tages op til revision.
Baggrund:
Da reglerne om kunde- og konkurrenceklausuler blev ændret i 1999, indsattes en bestemmelse om, at loven senest i 2001 skulle revideres. Revisionsfristen blev i første omgang udsat til 2004.
I september 2004 kom en redegørelse fra det af regeringen nedsatte udvalg vedrørende kunde- og konkurrenceklausuler. Det fremgik af bemærkningerne, at regeringen fandt, at udbredelsen af de nuværende klausuler ikke syntes at hæmme den generelle mobilitet på arbejdsmarkedet, og at der derfor ikke var behov for nye lovgivningsmæssige tiltag. Derfor forslog regeringen revisionsbestemmelsen ophævet.
Det Radikale Venstre fremsatte i forbindelse med behandlingen af L 40 et lovforslag, der regulerede eftervirkningerne af ansættelsesforhold. Der henvises til omtalen af L 155.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF, KF og KD) mod 43 (S, SF, RV og EL).